"Militär flygverksamhet i Uppsala kommer att bli kvar"

Arbetet med att bygga en gemensam lägescentral för Försvarsmakten läggs ned. Beslut om ett fortsatt utvecklingsarbete avseende gemensam lägesinformation underställs regeringen. Parallellt planerar Försvarsmakten att fortsätta med den militära verksamheten på Uppsala flygplats, Ärna. Det skriver på lördagen ÖB Sverker Göranson i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

"I det underlag vi lämnade till regeringen den 30 januari i år berättade Försvarsmakten att vi avsåg att genomföra en rad förändringar som myndigheten själv kunde besluta om. Det var förändringar som syftade till att rationalisera och göra oss effektivare och vassare", skriver ÖB.

"Den bärande tanken bakom de förslag som då lanserades var att spara skattebetalarnas pengar. Nu visade det sig att de vägar vi tänkt vandra inte är framkomliga. Försvarsmakten planerar därför även i framtiden att använda Uppsala flygplats för militär flygverksamhet."

Läs hela artikeln på svd.se (nytt fönster)