Med helikoptrar är sjukvårdskedjan komplett

Sjukvårdskedjan är nu komplett från det första omhändertagandet till kvalificerad behandling på fullt utrustat fältsjukhus. Bit för bit har soldater och sjukvårdsteamet skapat en stark kedja från kamrathjälp med HLR (Hjärt och Lungräddning) och C-ABC (Catastrophic Bleeding-Airways, Breathing, Circulation) till den senaste övningen med helikopter avsedd för bårtransport och akutsjukvård ombord.

Alla svenska soldater i Kosovo har nu tillgång till pansarskyddade ambulanser, helikoptrar samt avancerad sjukvård. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Vinschningen var ett viktigt, krävande och spännande moment i övningen.
Vinschningen var ett viktigt, krävande och spännande moment i övningen. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Övningen avslutades med lussebullar, pepparkakor samt starkt svenskt kaffe.
Övningen avslutades med lussebullar, pepparkakor samt starkt svenskt kaffe. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Vinschningen var ett viktigt, krävande och spännande moment i övningen. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Övningen avslutades med lussebullar, pepparkakor samt starkt svenskt kaffe. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

Efter att KS 20 har samövat tillsammans med amerikanska sjukvårdsteam kan alla svenska soldater nu känna sig trygga i att ha tillgång till bäst lämpade sjuktransport. Det svenska sjukvårdsteamet kan nu transportera patienter i egna och andra nationers fordon och farkoster. Den svenska kontingenten har tre egna fordon med olika skydd och terrängframkomlighet. Från den allhjulsdrivna Geländewagenambulansen till den splitterskyddade pansarvagnen av märke Patria. Fordonen är fullt medicinskt utrustade och kan erbjuda samma vård som en modern svensk ambulans.

Det svenska sjukvårdsteamet har nu tillgång och kunskap om hur de ska samverka tillsammans med de amerikanska teamen på sjukvårdshelikoptrarna. Tillsammans har de övat lastning och lossning av bår samt medföljande sjukvårdspersonal. Dessutom genomfördes vinschning av patient och sjuksköterska för tillfällen där det inte är möjligt att landa med en helikopter.
– Det är något påfrestande att lasta och säkra patienten samt sig själv för vinschning med en Black Hawk-helikopter hovrandes 20 meter över ens huvud. Men samtidigt känns det mycket bra att ha gjort det och veta att vi klarar av det i en nödsituation, berättar Tinta Gustavsson, distriktssköterska i det svenska teamet.

Steg för steg och preussisk noggrannhet har KS 20 skapat sig bästa möjliga tillgång till sjukvård. Alla i kontingenten har på sin nivå, inom sitt ansvarsområde övat och därmed säkerställt att göra rätt omhändertagande, larmning samt använda korrekta begrepp och dokument. KFOR och därmed KS 20 har tillgång till två stora sjukhus, dels det amerikanska fältsjukhuset på Camp Bondsteel samt Tysklands fältsjukhus i Prizren.

 – Nu är vi helt klara, väl samövade och säkra på att vi kan erbjuda alla ett snabbt omhändertagande, den effektivaste transporten till lämpligaste sjukhuset för att få bästa möjliga vård säger doktor Anders Alstad, Senior Medical Officer på KS 20.