Lyckade eskorter för EU Navfor

European Union Naval Force, EU Navfor, har sedan insatsen inleddes i december 2008 genomfört 53 stycken eskorter av fartyg med hjälpsändningar inom ramen för World Food Programme. Mängden förnödenheter uppgår till cirka 300 tusen ton mat som levererats till Somalia.

En båt med flyktingsmugglare och ett 90-tal flyktingar ombord, på väg från Somalia till Yemen. Foto: löjtnant Marcus Olsson/Combat Camera

Trots närvaron av EU Navfor och andra nationers fartyg (cirka 30-35 stycken) fortsätter piraterna sin verksamhet. Området som ska övervakas i Adenviken och utanför Somalias kust är ungefär lika stort som Europa och det är därför nästan omöjligt att kontrollera hela ytan kontinuerligt.

Den 2 december genomfördes en kapning av en grekisk oljetanker, M/V Maran Centaurus, på cirka 300 000 ton 600 nautiska mil nordost om Seychellerna. Sammantaget gör det att det är 10 fartyg kapade med 254 besättningsmän som gisslan.

Fartyg släppt efter 6 månader

Ett lyckligt slut blev det för det Antigua Barbuda-flaggade fartyget M/V Sharelle med 10 besättningsmän ombord. Fartyget kapades den 12 juni söder om Oman men har nu släppts den 3 december 2009.

I mitten av december tar Italien över rodret som Force Command (FHQ) över Operation Atalanta tills Sverige med HMS Carlskrona övertar ledningen den 14 april nästa år.

EU Navfor Somalia Operation Atalantas huvuduppgift är att eskortera FN:s hjälpsändningar inom ramen för World Food Programme, skydda sårbara handelsfartyg samt förhindra, störa och avbryta piratverksamhet.