Kriminaltekniker på Amf 1

Under några dagar övar en identifieringsgrupp från tekniska roteln i Stockholm på Amfibieregementet. Gruppen deltar med jämna mellanrum i olika övningar, men det här var första gången som de övade enbart deras specialitet: identifiering.– Vi är väldigt glada över att vi får komma till Amfibieregementet och genomföra vår övning ombord på fartyget HMS Loke, sade insatschefen Peter Andberg.

Noggranna anteckningar fördes av teknikerna. Foto: Kristina Swaan
Pågående identifieringsarbete.
Pågående identifieringsarbete. Foto: Kristina Swaan
Kropparna fördes till samlingsplasten.
Kropparna fördes till samlingsplasten. Foto: Kristina Swaan
Pågående identifieringsarbete. Foto: Kristina Swaan
Kropparna fördes till samlingsplasten. Foto: Kristina Swaan

Insatschefen Peter Andberg förklarar scenariot: Ett utländskt fartyg med en gasläcka. Det finns flera döda ombord som måste tas omhand och identifieras.

Scenario och identifieringsarbetet

Identifieringsgruppen delades in i tre mindre grupper för att snabbt och effektivt kunna påbörja arbetet på flera täter och på flera ställen ombord på fartyget. De som inte indelades i de tre grupperna reste tälten som skulle fungera som samlingsplats för döda och för vård av den egna personalen.

Det trånga utrymmet och den dåliga belysningen till trots arbetade grupperna effektivt och noggrant med att samla in så mycket fakta som möjligt både om kropparna som hittades och platserna de hittades på. För att skapa en realistisk miljö fanns ett antal dockor i naturlig storlek utplacerade ombord.

I normala fall när kropparna omhändertagits, transporteras de till bårhus. Det låter kanske enkelt, men det är omfattande tid som läggs på identifiering, under den här övningen var det relativt bra förhållanden, vilket det sällan är i verkligheten. Det är många faktorer som ofta försvårar identifieringsarbetet: väder och vind, tiden som kroppen har legat och om delar saknas. Före identifieringsarbetet påbörjas är det i regel också andra myndigheter som är inblandade, om det här scenariot hade varit verkligt hade bland annat brandförsvaret varit inblandat då det förekom gas i samband med händelsen. Vid ett skarpt läge kanske det finns misstanke om brott, då kallas brottstekniker till platsen, så det är många aktörer inblandade.

Olika roller och miljöer

– Kriminalteknikerna övas hela tiden för att kunna fungera i alla roller, till exempel skall alla i gruppen kunna fungera som insatschef, eller vara den som fysiskt arbetar med identifiering eller någon annan uppgift. Genom att alla övas skapar de också en större flexibilitet och kunskap bland personalen, säger Peter Andberg.

Flexibiliteten är viktig för en kriminaltekniker då de skall kunna jobba i olika miljöer, i olika delar av Sverige och världen, Thailand under tsunamin är bara ett exempel. Tekniska roteln i Stockholm är ansvarig för östra Sverige, men skall alltid vara beredd att förstärka de andra regioners tekniska rotel eller kunna ta emot förstärkning från någon annan del i Sverige.

Övningen fortsätter under onsdagen, men deltagarna vet inte vad som väntar dem inför de nästkommande momenten, då hela gruppen ska övas och ställas inför olika utmaningar.