Kraftig ökning av attacker 2009

Attacker och hemmagjorda bomber riktade mot den svensk-finska styrkan och de afghanska säkerhetsstyrkorna i den norra delen av Afghanistan har ökat kraftigt under det gångna året.

Soldater gick dagen efter genom området för att söka spår och se verkningar efter stridigheterna 8 oktober. Foto: Försvarsmakten
Stridigheterna 8 oktober skedde i närheten av den huvudväg som går genom det svensk-finska ansvarsområdet. Bilden är tagen dagen efter då soldater sökte igenom området.
Stridigheterna 8 oktober skedde i närheten av den huvudväg som går genom det svensk-finska ansvarsområdet. Bilden är tagen dagen efter då soldater sökte igenom området. Foto: Försvarsmakten
Svensk enhet från Provincial Office Sar-e-Pul på patrull i Kuhistinat som ligger söder om basen i Sar-e-Pol i den västra delen av det svensk-finska ansvarsområdet.
Svensk enhet från Provincial Office Sar-e-Pul på patrull i Kuhistinat som ligger söder om basen i Sar-e-Pol i den västra delen av det svensk-finska ansvarsområdet. Foto: Henrik Klingberg/FS17/Försvarsmakten
Svenska och finska soldater tillsammans gör ett stopp under en patrull i ett område söder om Sar-e-Pul.
Svenska och finska soldater tillsammans gör ett stopp under en patrull i ett område söder om Sar-e-Pul. Foto: Henrik Klingberg/FS17/Försvarsmakten
Stridigheterna 8 oktober skedde i närheten av den huvudväg som går genom det svensk-finska ansvarsområdet. Bilden är tagen dagen efter då soldater sökte igenom området. Foto: Försvarsmakten
Svensk enhet från Provincial Office Sar-e-Pul på patrull i Kuhistinat som ligger söder om basen i Sar-e-Pol i den västra delen av det svensk-finska ansvarsområdet. Foto: Henrik Klingberg/FS17/Försvarsmakten
Svenska och finska soldater tillsammans gör ett stopp under en patrull i ett område söder om Sar-e-Pul. Foto: Henrik Klingberg/FS17/Försvarsmakten

Antalet hemmagjorda bomber mot säkerhetsstyrkorna har ökat med 40 procent hittills i år jämfört med hela 2008. Den trend som startade under våren med fler sammandrabbningar mellan motståndsmän och säkerhetsstyrkorna har hållit i sig.

Här  är exempel på tillfällen med stridigheter som svenska och finska soldater varit inblandade i.

En tidigare sammanställning publicerades 13 augusti. 

18 augusti

En finsk konvoj blev beskjuten i Almalek i den sydvästra delen av det svensk-finska ansvarsområdet. Konvojen besköts både med pansarbrytande- och finkalibrig ammunition. Stridigheterna pågick i 45 minuter och förstärkning skickades till området. Inga soldater skadades.

20 augusti

En svensk patrull utsattes för en IED-attack, det vill säga en hemmagjord bomb, i distriktet Qushtepa i den västra delen av det svensk-finska ansvarsområdet. I samband med attacken uppstod stridigheter och förstärkning kallades till området. Truppen besköts från flera håll men inga soldater skadades. 

28 augusti

Soldater från PO (Provincial Office) Ayback i den sydöstra delen av ansvarsområdet kör tillsammans med afghanska säkerhetsstyrkor mot orten Roy Do Ab för att övernatta då de under natten attackeras med pansarbrytande- och finkalibrig ammunition från relativt långt håll. Inga soldater skadades.

6 september

Svenska enheter rör sig i området Shulgareh i den sydvästra delen av ansvarsområdet. De beskjuts med pansarbrytande ammunition och en mindre mängd finkalibrig eld. Fordon skadades lindrigt av eldgivningen, nga soldater skadades. Enheterna återupptog patrullering efter händelsen.

3 oktober

En finsk-svenska patrull rör sig i ett område väster om Mazar-e-Sharif där finsk-svenska huvudbasen Camp Northern Lights finns. En hemmagjord bomb detonerar under ett finskt fordon. Fyra finska soldater skadas, två relativt allvarligt och två får lindrigare skador.

Förstärkningar skickas till platsen och ett av fordonen i förstärkningstruppen råkar ut för  ännu en hemmagjord bomb. Inga soldater skadas. Soldater stannade på  platsen över natten och dagen efter bogserades de skadade fordonen till Camp Northern Lights.

8 oktober

En större patrull skyttesoldater patrullerar i ett område väster om Mazar-e-Sharif då de beskjuts med pansarbrytande- och finkalibrig ammunition. Två svenska soldater skadas i stridigheterna, en av dem relativt allvarligt. Tre motståndsmän dödades i striden.

10 oktober

Svenska enheter beskjuts i området Sayyad i den sydvästra delen av ansvarsområdet. Beskjutning förekommer från flera håll. Flygunderstöd kommer till området. En svensk soldat skadas i ansiktet under stridigheterna och evakueras med helikopter. Ett fordon bärgades senare från platsen för stridigheterna.

13 oktober

Svenska skyttesoldater fotpatrullerar i en by väster om Mazar-e-Sharif och beskjuts från ett hustak. Elden besvaras och soldaterna drar sig tillbaka. Förstärkning är snabbt på plats och byn genomsöks, men inga motståndsmän hittas. Patrullering fortsätter medan ärendet med beskjutningen överlämnas till afghansk polis för utredning.

14 oktober

Svenska enheter stödjer afghanska säkerhetsstyrkor i ett kidnappningsdrama i Sayyad i den sydvästra delen av ansvarsområdet. Motståndsmän har kidnappat sjukvårdspersonal för att tvinga till sig vård av egna skadade. Enheterna beskjuts med både finkalibrig- och pansarbrytande eld. Enheterna understöddes med flyg i området. Inga svenska soldater skadades. Motståndsmännen släppte senare den kidnappade sjukvårdspersonalen.

29 oktober

Svenska enheter patrullerade tillsammans med afghanska säkerhetsstyrkor i Sayyad i den västra delen av ansvarsområdet och enheterna blev beskjutna. Flygunderstöd kallades till området och fällde bomber mot motståndsmännen. Flera motståndare dödades i stridigheterna. Inga svenska soldater skadades.

11 november

En större operation genomfördes i området Chemtal väster om Mazar-e-Sharif där den svensk-finska huvudbasen finns. Afghanska säkerhetsstyrkor har gripit flera motståndsmän, stridigheter har förekommit. En lokalanställd afghansk tolk stupade och fyra svenska soldater skadades allvarligt, två soldater skadades lindrigt.

Försvarsmakten har här på mil.se tidigare angett att en soldat skadades lindrigt i detonationen av den hemmagjorda bomben 11 november. Förutom de fyra allvarligt skadade är det två som ådragit sig lindriga skador. De två fördes med sjukvårdsvagn till fältsjukhus och behandlades inte av den svenska personalen på plats. Båda stannade över natten för observation och skrevs sedan ut från fältsjukhuset och är åter i tjänst. Försvarsmakten beklagar tidigare felaktig uppgift.

Läs mer: Bättre förutsättningar för ökad säkerhet