Klartecken i guld

Efter en veckolång validering av sökförmågan hos skyttekompaniets sökpluton är den sista pusselbiten är lagd i processerna som mäter vår förmåga. Sedan tidigare har skyttekompaniet klarat IMF-momentet, dvs insats mot folkmassa. Därmed har KS 20 nu med råge uppnått samtliga ställda krav.

Delar av fjärde plutonen ytsöker misstänkt område med hjälp av precisionsdetektorer. Foto: Simon Månsson/Försvarsmakten
Efter att EOD-teamet har gett klartecken till vidare grävning hittas gevär och tillhörande ammunition.
Efter att EOD-teamet har gett klartecken till vidare grävning hittas gevär och tillhörande ammunition. Foto: Simon Månsson/Försvarsmakten
En handgranat, en pistol med magasin fanns nedgrävt i en gömma. GPS:en anger fyndplatsen.
En handgranat, en pistol med magasin fanns nedgrävt i en gömma. GPS:en anger fyndplatsen. Foto: Simon Månsson/Försvarsmakten
Efter att EOD-teamet har gett klartecken till vidare grävning hittas gevär och tillhörande ammunition. Foto: Simon Månsson/Försvarsmakten
En handgranat, en pistol med magasin fanns nedgrävt i en gömma. GPS:en anger fyndplatsen. Foto: Simon Månsson/Försvarsmakten

Skyttekompaniet som i Kfor-sammanhang benämns B-Coy, dvs Bravo Company, kan nu sättas in med full kraft och kapacitet i alla moment sedan sökplutonen gjort en mycket bra prestation genom valideringens alla moment.
– Självklart är jag nöjd efter att vi fått betyget Very Good av de irländska examinatorerna, berättar skyttekompaniets chef Christer Mårtensson.

Sökplutonens uppgifter är att söka efter till exempel vapen, ammunition eller annat materiel. Det kan vara för att säkra ett område, en byggnad eller en lokal inför ett möte, samling eller annan händelse. Det kan även vara för att ge stöd till polisen eller annan myndighet i deras olika efterforskningar.

Valideringen har provat sökplutonen i områdessök, evenemangssök samt hussök. Svenskarna har endast sig själva och den tekniska utrustningen att lita till. Utrustningslistan är lång och innehåller alltifrån en enkel kofot via andra inbrytningsverktyg, håltagningsutrustning till fiberoptiska utrustningar med värmekamera. Prislappen är hög men grejerna gör stor nytta och hanteras med varsamhet och säkerhet av soldaterna. Sökplutonen har även sökt tillsammans med irländare som har hundar till sin hjälp. Hundar som kan söka efter vapen, ammunition, bomber eller narkotika.
– Hundarna är effektiva och precisa, de hittar snabbt lukten av till exempel krutslagg från ett vapen, berättar plutonchefen Robert Cederholm.

Ordning, reda och systematik är nyckelord för sökarbetet. Söket sker efter precisa föreskrifter och rutiner, allt för att inget område ska missas. Noggranna ritningar och skisser produceras kontinuerligt så att golv eller väggar inte kan innehålla dolda utrymmen. Alla uppgifter löses parvis och allt man gör berättar man för sin kollega. Inget får missas och allt ska mätas, beskrivas, registreras och dokumenteras. Dokumentationen ska hålla för granskning i domstol om sökresultatet leder till åtal.

– De är verkligen skickliga och det var mycket intressant att få vara med och se delar av valideringsprocessen, säger chefen för KS 20 Torkel Nordwall.