Klargörande angående helikopter 10 B

Försvarsmaktens helikoptrar ska sättas in i Afghanistan (ISAF) med uppgift att genomföra evakuering av personal som skadats under pågående insats -MEDEVAC (medicinsk evakuering) och CASEVAC (evakuering av skadade).

För att lösa uppgiften utnyttjas de tre HKP10B som modifierats för dessa uppgifter. Hot- och säkerhetsläget i Afghanistan kräver att helikoptrarna är utrustade med ballistiskt skydd och andra motmedel för att på ett säkert sätt – både för besättning och för evakuerad personal – kunna genomföra uppdrag.


Varför behövs truppsäten i HKP10?
Uppgiften att understödja ISAF med MEDEVAC och CASEVAC genomförs taktiskt med två helikoptrar samtidigt. Den ena helikoptern är då utrustad för sjuktransport (MEDEVAC/CASEVAC) och den andra är en eskorthelikopter med uppgift att skydda sjuktransporthelikoptern. Den ena helikoptern är då fullt utrustad för sjuktransport och den andra är en eskorthelikopter med uppgift att skydda sjuktransporthelikoptern.

Eskorthelikoptern ska ha möjlighet att vid behov kunna evakuera personal från sjuktransporthelikoptern. För detta ändamål krävs sittplatser i eskorthelikoptern i syfte att uppfylla säkerhetskrav vid transport av personal. Till detta nyttjas redan befintliga trupptransportsäten som ingår i helikopter 10-systemet. Rent konkret innebär det att en anordning för fastsättning av sätet på det nya kabingolvet, vilket är föranlett av att helikoptern utrustats med förstärkt golv/ballistiskt skydd, anskaffas. Användandet av trupptransportsätet kräver ingen ytterligare modifiering av helikoptern och påverkar inte förmågan att lösa CASEVAC/MEDEVAC-uppgiften.

Samtliga helikoptrar kommer att kunna vara såväl sjukvårdshelikopter som eskorthelikopter. Monteringen av fästanordningar för transportsäten medför ingen reducering av möjligheten att vara fullt utrustad sjukvårdshelikopter. Vid insats är det endast eskorthelikoptern som har transportsäten monterade.

Kan helikoptern ta skadade i nuvarande utförande?
Efter det att FMV avvecklat restriktionerna och den militära luftfartsinspektionen har godkänt åtgärden kan helikoptern transportera upp till 4 patienter på bår.

Försenar ”svarta lådan” insatsen?
I enlighet med SHK rekommendationer och den militära luftfartsinspektionens anvisning är HKP10B utrustad med en registreringsutrustning, en så kallad svart låda. Installationen är dock utförd på ett sätt som kan medföra att registreringen vid vissa typer av haverier, avbryts för tidigt. Denna brist önskar Försvarsmakten få åtgärdad i samband med att helikoptern genomgår annan typ av modifiering. Problemet med installationen är dock i sig inte hindrande för en insats.