Klara besked från arméinspektören vid besök

När arméinspektören, generalmajor Berndt Grundevik, besökte Eksjö garnison hade han klara besked om den framtida inriktningen för armén. Han fick också en rejäl insyn i Försvarsmaktens förmåga att upprätta olika typer av broförbindelser. Arméinspektören prövade bland annat på att själv delta i byggnationen av en Krigsbro 4.

Arméinspektören, generalmajor Berndt Grundevik, bygger bro på Ing 2. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Arméinspektören diskuterar fältarbeten under vatten med en dykare från Ing 2.
Arméinspektören diskuterar fältarbeten under vatten med en dykare från Ing 2. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
En däcksbrofärja var ett av de system arméinspektören fick se under sitt besök i Eksjö.
En däcksbrofärja var ett av de system arméinspektören fick se under sitt besök i Eksjö. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Arméinspektören (mitten) i styrpulpeten på en Bogserbåt 4.
Arméinspektören (mitten) i styrpulpeten på en Bogserbåt 4. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Arméinspektören diskuterar fältarbeten under vatten med en dykare från Ing 2. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
En däcksbrofärja var ett av de system arméinspektören fick se under sitt besök i Eksjö. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Arméinspektören (mitten) i styrpulpeten på en Bogserbåt 4. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten

När generalmajor Berndt Grundevik besökte Eksjö garnison för andra gången under 2009 ville han få information om läget vid insatsförbanden inom fältarbetsfunktionen. Han ville bland annat följa upp hur personal- och materielläget ser ut men också informera garnisonen om arméns framtida inriktningar.

De politiska besluten om Försvarsmaktens inriktning ska nu effektueras och arméinspektören var klar i sina besked om vad han anser att framtiden för armén innebär. Övergången från ett värnpliktsförsvar till frivillighet innebär ett stort behov av tillväxt av anställda och kontrakterade soldater.
– De soldater som sedan tidigare är utbildade och krigsplacerade måste utgöra basen, säger arméinspektören. Kostnaden för deras utbildning har vi redan haft och att rekrytera dessa är den mest kostnadseffektiva lösningen.

De ekonomiska medel vi inte behöver använda för att grundutbilda nya soldater kan istället användas till att träna förbanden. Krigsförbandsövningarna för våra arméförband måste återinföras för att kontinuerligt vässa våra förbands förmågor, fortsätter Berndt Grundevik. Att öka omfattningen på övningsverksamheten är det tredje budskapet som arméinspektören framför. Alla system som ingår i armébrigaden måste övas tillsammans och samtidigt. Det är först då realistiska friktioner uppstår och vår verksamhet sätts på prov och utvecklas.
 
Vid besöket hade 214. ingenjörkompaniet övning i brobyggnation. Arméinspektören fick själv handgripligt prova hur det går till att bygga en Krigsbro 4 då han deltog i ingenjörplutons arbete med att upprätta en sådan. Ställföreträdande plutonchefen, 1:e sergeant Tommy Nordin, som ledde arbetet var nöjd med plutonen. Soldaterna är i början av sin broutbildning och det tog bara drygt två timmar för dem att genom ett anfall säkra terrängen runt avbrottet, skydda den och färdigställa bron.

Arméinspektören fick efter en fältlunch också stifta närmre bekantskap med Försvarsmaktens flytande brosystem och fick en presentation av fältarbetsdykgruppernas arbetsuppgifter och materiel. Besöket vid Ing 2 avslutades med att arméinspektören själv körde både dykarbetsbåt och däcksbrofärja.