Hundekipage utbildas inför insats i Afghanistan

Planen på att skicka hundekipage till Afghanistan har tidigarelagts och just nu pågår utbildning för ekipagen vid Ing 2 i Eksjö. Ett av ekipagen, Marcus och Alea, är sedan ett år tillbaka utbildade och samövade vid Ing 2:s hundavdelning.

Marcus och Alea åker inom kort till Afghanistan för att öka säkerheten för förbandet. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Lite bus innan fotograferingen uppskattas av Alea.
Lite bus innan fotograferingen uppskattas av Alea. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Lite bus innan fotograferingen uppskattas av Alea. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten

Anledningen till att insatsen med hundekipage i Afghanistan har tidigarelagts är att den svenska truppen sedan årsskiftet har utsatts för ett tjugotal attacker med hemmagjorda bomber. Försvarsmakten har därför beslutat att skicka de specialtränade ekipagen för att öka säkerheten för den nya styrkan, FS 18.

Marcus och Alea

Marcus har arbetat vid Ing 2:s hundavdelning sedan våren 2006. Inriktningen att genomföra en insats någonstans i världen har varit självklar och när nu möjligheten gavs fanns ingen tvekan att åka. Marcus hundpartner, Alea, är en fyraårig schäfertik. Alea är uppfödd på Försvarsmaktens avelsstation i Sollefteå och när hon var ett och halvt år flyttade hon till Ing 2. Vid Ing 2 började hon först grundutbildas för att därefter specialiseras till en vapen- och ammunitionssökhund, och är idag certifierad inom detta. Som hund är Alea en bestämd dam med mycket egna åsikter och en enormt stor arbetslust. En av anledningarna till att just Alea ingår i ekipaget är att hon är den som har mest rutin, är pålitlig och fokuserad på uppgiften. En viktig och avgörande faktor är även att hon och Marcus har utbildats och samövat tillsammans sedan ett år tillbaka och är därigenom ett bra och samspelt ekipage.

Fördelar respektive nackdelar med hundekipage? 
– Med tanke på att det är första gången som vi, jag och Alea, åker iväg så är det svårt att säga nu, svarar Marcus. Nackdelen är väl just det, att vi inte har erfarenheten, exempelvis på hur hon kommer att reagera på den nya miljön. Nu är ju inte Alea så känslig för sådant så jag tror inte att det blir några problem, fortsätter Marcus. Fördelen är att med hund kan tiden effektiviseras rejält, att söka igenom ett fordon etcetera går bra mycket fortare än om en soldat själv skulle göra det. Förmågan hos hunden att hitta det den söker är unik och går inte att ersätta med vare sig människa eller maskin.

Marcus och hans kollegor vid hundavdelningen vill poängtera att ett hundekipage är ett komplement till den sökverksamhet och ammunitions/minröjning som redan idag genomförs i olika insatser.
– Hundekipaget är ingen total lösning av säkerhetsproblematiken med bombhot, utan ska ses som en förstärkning av skyddet för förbandet, säger chefen för hundavdelningen Staffan Ekholm.

Hundavdelningen vid Ing 2

Idag finns det totalt 14 hundar vid hundavdelningen, fem minhundar, fem vapen- och ammunitionssökhundar och fyra ämneshundar (grunddressyr). Förutom att vidmakthålla och utveckla hundarnas förmåga, grunddresseras ämneshundarna på uppdrag av Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE) och två värnpliktsekipage utbildas för att kunna ingå i insatsorganisationen. Dessutom genomförs ett utvecklingsprojekt inom hundverksamheten där Ing 2, FHTE och Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) ingår. FHTE ansvarar för att ta tillvara på de erfarenheter som ekipagen tar med sig hem, men naturligtvis kommer det att ge en otrolig skjuts framåt i utvecklingen även för Ing 2:s hundavdelning.

– Inom kort hoppas vi kunna anställa fler hundförare för att kunna fortsätta bidra med förstärkt säkerhetsresurs i form av hund och människa, avslutar Staffan och Marcus.