Hundar skickas till Afghanistan

Sedan årsskiftet har den svenska truppen i Afghanistan utsatts för ett tjugotal attacker med hemmagjorda bomber. Nu har Försvarsmakten beslutat att skicka specialtränade hundar för att öka säkerheten för den nya styrkan, FS 18.

Hundarna ska användas för att söka av platser där man misstänker att det finns hemmagjorda bomber. Foto: Försvarsmakten
Fordonssök, det vill säga att kontrollera inkommande fordon och gods, är en tänkbar uppgift för hundarna.
Fordonssök, det vill säga att kontrollera inkommande fordon och gods, är en tänkbar uppgift för hundarna. Foto: Försvarsmakten
Terrängsök blir en viktig del i det operativa arbetet i Afghanistan.
Terrängsök blir en viktig del i det operativa arbetet i Afghanistan. Foto: Försvarsmakten
Hundarna är uppfödda och tränade på Försvarsmaktens hundtjänstenhet.
Hundarna är uppfödda och tränade på Försvarsmaktens hundtjänstenhet. Foto: Försvarsmakten
Fordonssök, det vill säga att kontrollera inkommande fordon och gods, är en tänkbar uppgift för hundarna. Foto: Försvarsmakten
Terrängsök blir en viktig del i det operativa arbetet i Afghanistan. Foto: Försvarsmakten
Hundarna är uppfödda och tränade på Försvarsmaktens hundtjänstenhet. Foto: Försvarsmakten

Försvarsmakten har under flera års tid arbetat med att förbereda hundar för insatser i utlandsstyrkan. Planen var att inleda försöksverksamhet med hundar i Afghanistan i samband med att man skickar ner nästa styrka, FS 19, om ett halvår.

Men med bakgrund av den ökade hotbilden, bland annat den allvarliga händelsen den 11 november då flera svenskar skadades allvarligt och deras tolk dog, har man beslutat att skicka hundar redan nu.

– Vi tidigarelägger försöket och skickar nu två stycken hundekipage, för att säkerställa att hundarna kan användas även operativt. Det handlar bland annat om att söka av platser där man misstänker att det finns hemmagjorda bomber, säger arméinspektör Berndt Grundevik.

Hundarna är så kallade ammunitions- och vapensökande hundar från Försvarsmaktens hundtjänstenhet, FHTE. Just nu befinner de sig med sina hundförare på en veckas intensivutbildning på Ing 2 i Eksjö.

– Vi har bra hundar som är behörighetsprövade och hundförarna är kompetenta officerare, annars hade det aldrig gått att skicka ner dem med så kort varsel, säger Thomas Goder, chef på FHTE.

Hundtjänsten är egentligen utvecklad för Balkanområdet - i Afghanistan är hotbilden annorlunda. Försöket är till för att få veta hur träningen ska förändras för att passa förutsättningarna som råder där. Samtidigt får man nyttig erfarenhet om vilka andra ändamål hundar kan användas för, som till exempel att söka av fordon och gods som kommer in till campen.

Hundekipagen flyger ner till Afghanistan den 9 december.