"Hoppas att många av er söker internationell tjänst"

En högtidlig avslutning genomfördes för de insatssoldater som nu avslutar sin värnplikt vid Ing 2.– Hoppas att många av er söker internationell tjänst, var ställföreträdande regementschefens ord till soldaterna. Under ceremonin tilldelades de ett bevis på att de bidragit till Försvarsmaktens förmåga; Försvarsmaktens värnpliktsmedalj.

Medaljutdelning vid insatsplutonens avslutningshögtid på Ing 2. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Bäste soldat, Christoffer Bertilsson och bäste kamrat, Andreas Hermansson.
Bäste soldat, Christoffer Bertilsson och bäste kamrat, Andreas Hermansson. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Bäste soldat, Christoffer Bertilsson och bäste kamrat, Andreas Hermansson. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten

Vid avslutningen för 222.kompaniets insatspluton fick de värnpliktiga några ord på vägen av ställföreträdande regementschef, överstelöjtnant Bo-Anders Jansson. Han framförde regementets tack för soldaternas insatser under det gångna året, och sa bland annat att han var säker på att de under sin värnpliktstid utvecklats, både som soldater och som människor. Utbildningen soldaterna fått är till stor nytta för Försvarsmakten men även för soldaternas egen framtid. Inte minst eftersom de en stor del av utbildningen innehållit utbildningar i form av civilt meritvärde, exempelvis väktarutbildning.

– Utöver detta har ni också utvecklat ett kamratskap, som ni kanske inte upptäcker förrän efter en tid och som ni bör vårda väl. Regementets förhoppning är att ni fortsatt engagerar er i Försvarsmaktens verksamhet på ett eller annat sätt. Och ni har nu förutsättningen för att söka internationell tjänst, vilket jag hoppas ni gör, avslutade Bo-Anders Jansson.

Två av soldaterna vid plutonen fick extra fina utmärkelser eftersom de utsetts till plutonens bäste kamrat och bäste soldat.

Andreas Hermansson var utsedd till bäste kamrat och har under hela utbildningsåret visat stor kunnighet och noggrannhet inom sin tjänst. Han har varit lojal mot kamrater och befäl, och visat att han är en föregångsman som man kan lita på. Andreas har alltid ställt upp och hjälpt de kamrater som behövt stöd, han har satt omgivningens bästa framför sin egen bekvämlighet. Andreas kan ta emot synpunkter och saklig kritik från andra utan att vara otrevlig tillbaks. Han har i sin roll som förtroendeman visat att han har plutonens fulla förtroende. 

Christoffer Bertilsson blev bäste soldat eftersom han under hela utbildningsåret visat prov på mycket goda soldatkunskaper och lämplighet i sin befattning. Christoffer har över tiden uppvisat goda resultat i sin tjänstgöring och varit en föregångsman för övriga på plutonen. Christoffer har i sin roll som gruppchef agerat som en god ledare för sin personal med hög framåtanda och vilja att lösa ställda uppgifter.