HMS Djärv i sjöräddningsinsats vid Fårösund

Klockan är åtta på morgonen och telefonen ringer ombord på HMS Djärv. Det är sjöbevakningscentralen i Visby som meddelar att Sjövärnskårens båt Hojskär gått på grund i det hårda vädret och behöver assistans.

SVK Hojskär på grund vid Skarvsund i Fårösunds södra utlopp. En tamp kopplad i aktern till Kustbevakningens lotsbåt 705. Foto: Försvarsmakten
Besättning och personal från kustbevakningen halar hem en bogsertross från HMS Djärv.
Besättning och personal från kustbevakningen halar hem en bogsertross från HMS Djärv. Foto: Försvarsmakten
Personal på däck förbereder bogsering. Havet slår mot Hojskär som pressas mot stranden.
Personal på däck förbereder bogsering. Havet slår mot Hojskär som pressas mot stranden. Foto: Försvarsmakten
Besättning och personal från kustbevakningen halar hem en bogsertross från HMS Djärv. Foto: Försvarsmakten
Personal på däck förbereder bogsering. Havet slår mot Hojskär som pressas mot stranden. Foto: Försvarsmakten

Fartygschefen väcker upp sin besättning och ger dem order att förbereda losskastning. Alla är trötta efter nattens sjökontrolluppdrag. Besättningen är dessutom ny och det är de värnpliktigas första dagar till sjöss. Nu måste man snabbt göra sig beredda att lämna den lilla hamnen i Fårösund, Hojskär ligger och slår mot strandkanten vid Skarvgrund i Fårösundets södra utlopp. 

Kvart över tio hade HMS Djärv kopplat den havererade båten och efter klartecken via Kustbevakningen som också fanns på plats började man dra utåt. Hojskärs akter vred sakta ut och hon slutade hugga mot stranden vilket hon ganska våldsamt gjort tidigare då hon låg tvärs mot land. Vinden hade nu ökat markant och Djärv var tvungna att dra hårt för att själva inte driva ner mot grunt vatten med anledning av den kraftiga sidovinden. För hårt visade det sig då tampen brast med en smäll.

Nu sticker man ut en grövre bogsertross och börjar dra på nytt. Tillsammans med Kustbevakningens lotsbåt705, som får i uppdrag att puffa på Djärv så att inte hon också skall driva ner mot land i den tilltagande vinden, får man loss Haveristen ut på djupare vatten.

På Djärv hade man förberett med läcktätningsmateriel och länsar om det skulle behövas för att hålla Hojskär flytande när man fått loss henne. Ombord finns Sjövärnskårens egen personal och personal från Kustbevakningen som kontrollerar att hon inte läcker någonstans. Men hon läckte inte och man kunde bogsera henne till marinhamnen i Fårösund där hon omedelbart förbereddes för att tas upp på land.
 
– Detta var denna värnpliktsbesättnings tredje dag till sjöss och trots det ruffa vädret och svårigheterna i däcksarbetet arbetade de mycket bra. Jag vill särskilt uppmärksamma sjömännen Sebastian de Brun Mangs och Malte Olsén som av Kustbevakningens personal fick mycket beröm för hur de uppträdde i och med skeppsbåten, säger fartygschefen Leif.

Ett par timmar senare efter lite återhämtning och erfarenhetsgenomgång kastar HMS Djärv loss igen för ett av sina ordinarie uppdrag utanför Gotland.