Hemmagjorda bomber – viktigt ämne för NBG

I Afghanistan har den svensk-finska styrkan blivit utsatt för olika attentat under det senaste året, bland annat med hemmagjorda bomber, så kallade IED – Improvised Explosive Device. Nordic Battlegroup kan komma att sättas in i liknande miljöer och trots att beredskapsperioden är mer än ett år bort pågår förberedelserna för hur sådana attacker ska undvikas.

Joakim Westberg (t.v) ansvarade för seminariet om IED Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten

Färska siffror visar att attackerna i det svenska området i Afghanistan ökat med 40 procent jämfört med 2008 och vid flera av dem har hemmagjorda bomber använts:
– Det här är en hotbild som är vanligt förkommande och för oss är det här en särskilt viktig fråga, säger chefen, Force Commander, för NBG brigadgeneralen Stefan Andersson.

Han berättar att man inom Nordic Battlegroup följer rapporterna från bland annat Afghanistan i syfte att dra viktiga lärdomar för att kunna utbilda den egna personalen:
–Det handlar om att tidigt medvetandegöra den här problematiken för alla – från enskild soldat till medlemmarna i vår stab och att vi har en väl fungerande process inom (F)HQ, säger Stefan Andersson.

På NBG:s högkvarter (F)HQ har man just genomfört ett seminarium där representanter från alla olika funktioner i (F)HQ, liksom från delar av de förband som ska ingå i Nordic Battlegroup träffades under två dagar. Där utgick man från olika scenarion och redovisade sina respektive ansvarsområden och åtgärder i samband med IED-attacker:
– Motståndarna är väldigt skickliga på att utveckla sina metoder och det gäller att också vi tidigt är med på banan, säger majoren Joakim Westberg, Chief Engineer i (F)HQ, som var den som ansvarade för seminariet.