FS 18 tar över i Afghanistan

Under måndagseftermiddagen lämnade FS 17:s chef, överste Olof Granander, över chefsskapet för det svensk-finska ansvarsområdet till överste Christer Tistam. Cermonin hölls inför ett stort antal inbjudna gäster på Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif.

Överste Olof Granander lämnar över fanan till den nya chefen överste Christer Tistam som nu tar över ansvaret. Foto: Henrik Klingberg/FS17/Försvarsmakten
Christer Tistam och Olof Granander under den välbesökta presskonferensen med lokala medier.
Christer Tistam och Olof Granander under den välbesökta presskonferensen med lokala medier. Foto: Henrik Eskilsson/FS18/Försvarsmakten
Den avgående styrkan och den pågående står uppställda tillsammans med finska kollegor.
Den avgående styrkan och den pågående står uppställda tillsammans med finska kollegor. Foto: Henrik Eskilsson/FS18/Försvarsmakten
Vice korpral Max Yngve tillsammans med kamrater ur fanvakten under ceremonin.
Vice korpral Max Yngve tillsammans med kamrater ur fanvakten under ceremonin. Foto: Henrik Eskilsson/FS18/Försvarsmakten
Christer Tistam och Olof Granander under den välbesökta presskonferensen med lokala medier. Foto: Henrik Eskilsson/FS18/Försvarsmakten
Den avgående styrkan och den pågående står uppställda tillsammans med finska kollegor. Foto: Henrik Eskilsson/FS18/Försvarsmakten
Vice korpral Max Yngve tillsammans med kamrater ur fanvakten under ceremonin. Foto: Henrik Eskilsson/FS18/Försvarsmakten

Någon timme innan gästerna anlände anordnades en presskonferens för lokala medier. Intresset för den nya chefen var stort, och frågorna från de inbjudna journalisterna blev många. Överste Tistams budskap vid presskonferensen var tydligt; med ödmjukhet inför uppgiften ska vi fortsätta det goda arbete som företrädarna påbörjat.

Cermoni vid Camp Northern Lights

Under eftermiddagen anordnades den traditionella ceremonin. Där talade Christer Tistam om vår viktiga uppgift att stödja afghanerna i de fyra provinserna i ansvarsområdet. Det kommer vi att göra tillsammans med de afghanska säkerhetsstyrkorna för att de på sikt själva ska ta ansvaret för Afghanistans säkerhet.

Målet är att afghanerna ska utveckla en stark demokrati och för det krävs grundläggande säkerhet. Med ökande säkerhet kan Afghanistan utveckla det som i vår del av världen är självklarheter såsom mänskliga rättigheter, möjlighet att gå i skolan och att kunna gå till sitt arbete utan att bli hotad eller dödad.

En tanke till stupade och skadade

Olof Granander tackade som avgående chef de han samarbetat med under de sju månader han fått förmånen att leda PRT Mazar-e-Sharif (Provincial Reconstruction Team). Granander skickade också en tanke till dem som betalat ett högt pris under denna tid. Speciellt nämndes den stupade afghanske tolken, hans familj och de skadade svenska och finska soldaterna.

Som avslutning lämnade Olof Granander över befälet och i samma ögonblick som överste Christer Tistam officiellt tog över ansvaret för PRT MeS, bröt solen igenom de tidigare gråa skyarna.