Förundersökning mot övningsledare nedlagd

Åklagarmyndigheten i Göteborg och Nyköping har beslutat att lägga ned förundersökningen mot den officer vid Skaraborgs regemente som anmälts för att inte ha följt gällande säkerhetsbestämmelser under en skjutövning.

Vid den aktuella övningen avled en anställd soldat till följd av en skottskada. Motiveringen är att det inte går att bevisa att någon gjort sig skyldig till brott.

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd har beslutat att avskriva ärendet utan disciplinpåföljd.

Personalansvarsnämnden har däremot beslutat att ålägga en anställd vid Marinbasen löneavdrag med 25 procent av daglönen i tio dagar för att olovligen ha nyttjat en så kallad G-båt som tillför Försvarsmakten.