Försvarsmakten går över till grön el

Fortifikationsverket har beslutat att bara köpa ”grön” fossilfri el till alla sina fastigheter, som till cirka 90 procent hyrs av Försvarsmakten.

Övergången till fossilfri el minskar koldioxidutsläppen med 70 procent per år. Morgan Eriksson är utvecklingsledare på Fortifikationsverket:
– Genom att köpa fossilfri el minskar vi koldioxidutsläppen med cirka 35 000 ton per år. Den ”gröna” elen vi köper från och med nu kommer från vind- och vattenkraft. Vid upphandling ställer vi krav på helt fossilfri el. Vi hoppas att detta för med sig att vi påverkar elleverantörer att gå över till mer och mer fossilfritt, säger Morgan Eriksson.

Försvarsmakten stor elkonsument

Fortifikationsverket köper ungefär 370 GWh (gigawattimmar) per år, vilket gör dem till en stor kund på den svenska elmarknaden. Beslutet om grön el har gjorts i samarbete med Försvarsmakten som hyr cirka 90 procent av Fortifikationsverkets fastigheter och är den i särklass största kunden. Mycket av Försvarsmaktens verksamhet är elintensiv, och därför extra viktig att försörja med fossilfri el.