Första skottet med robot 57

Blåsten är hård och det faller snöblandat regn när skyttarna står redo för att avlossa första skottet. För första gången ska soldater på P 4 skjuta med robot 57.

Första robot 57-skjutningen under grundutbildningen på P 4. Foto: Carl-Fredrik Svederberg/Försvarsmakten
Skjutledare Jimmy Ågesjö med skyttarna Alexander Karlsson och Joakim Estving.
Skjutledare Jimmy Ågesjö med skyttarna Alexander Karlsson och Joakim Estving. Foto: Carl-Fredrik Svederberg/Försvarsmakten
Skjutledare Jimmy Ågesjö med skyttarna Alexander Karlsson och Joakim Estving. Foto: Carl-Fredrik Svederberg/Försvarsmakten

Robot 57 är Försvarsmaktens nya pansarvärnsvapen. Det är ett vapen som kommer att öka möjligheter att strida mot fientliga stridsfordon. Skyddet på stridsfordonen har utvecklats under senare år och då uppstår behovet av bättre förmåga att tränga igenom pansar. På sikt kommer detta mycket kraftigare pansarskott bli ett bra komplement till det pansarskott som används idag. 

Det är torsdag, strax efter lunch en kulen novemberdag. Skyttarna från Wilska kompani står uppställda på Kråks skjutfält, redo att avfyra. På en höjd 200 meter från dem finns målet som består av en uttjänt stridsvagn Centurion. Alexander Karlsson och Joakim Estving gör sig beredda att avfyra.

Förberedelser

Joakim som är instruktör har under tre veckor utbildat soldaterna på robot 57. Den första veckan innehöll mest teoretiska övningar medan de två följande veckorna bestod av praktiska övningar med hjälp av olika utbildningssystem.

– De har också kunnat skapa sig en målbild genom att följa en förevisningsskjutning, säger Carl-Fredrik Svederberg, vapenofficer på Skaraborgs regemente som finns på plats för att följa skjutningen.

Ett av utbildningssystemen som används är en simulator som påminner om ett avancerat dataspel. Det ger instruktören bra möjlighet att följa upp soldaterna snabbt och smidigt. Bra uppföljning får man också när det så kallade duellutbildningssystemet används. Det är ett slags lasersystem där data överförs från vapnet till datorn, där instruktören kan följa skyttens arbete. Systemet gör det möjligt att öva realistiskt utomhus där yttre faktorer som väder och vind påverkar.

Genomförande

Eftersom robot 57 är ett avancerat vapen innehåller utbildningen omfattande systemförståelse och instruktörerna har lagt stor vikt vid att soldaterna ska vara extremt noggranna.
– Förutom detta så är det viktigt att kunna se i vilka lägen man har möjlighet att träffa, den som är skytt ska själv kunna räkna ut hur han ska agera i olika lägen, berättar Joakim Estving.

Nu är det sista veckan och dags för utbildningskontroll. Hur det gick? Jo, trots att vädret inte gav de bästa förutsättningarna träffade skyttarna målet.
– Själva användandet är inte så olikt det gamla pansarskottet. Den största skillnaden ligger i verkan, robot 57 slår ut alla kända stridsfordon med en träff, det gör inte det gamla skottet, avslutar Joakim.