Förlängning av insatsen med HMS Carlskrona

Försvarsmakten har av regeringen fått en anvisning om att planera för en förlängning av HMS Carlskronas deltagande i EU:s marina insats, Atalanta, utanför Somalias kust med två månader. Det finns ett fortsatt stort behov av örlogsfartyg i området. Det förlängda bidraget får kosta högst 50 miljoner kronor.

HMS Carlskrona på utbildningsexpedition 2005 Foto: Håkan Nyström/Försvarsmakten
Håkan Nilsson, fartygschef på HMS Carlskrona
Håkan Nilsson, fartygschef på HMS Carlskrona Foto: Försvarsmakten
Håkan Nilsson, fartygschef på HMS Carlskrona Foto: Försvarsmakten

Den ursprungliga anvisningen angav att HMS Carlskrona skulle börja sin insats 15 april, för att under fyra månader skydda FN:s livsmedelsprograms (WFP) hjälpsändningar och sjöfarten i området mot pirathotet. Dessutom finns ett svensklett styrkehögkvarter (FHQ) ombord som leder EU:s fartyg i området.
Förlängningen sker under hösten 2010 och omfattar inte ett förlängt ledningsansvar för insatsen, det vill säga styrkehögkvarteret. Detta ansvar roterar enligt ett särskilt schema.

–Det är mycket glädjande att vi är efterfrågade och är ytterligare ett bevis på den fina insats ME01 gjorde, säger Håkan Nilsson som är fartygschef för HMS Carlskrona.
Nu börjar arbetet med att bemanna fartyget under förlängningen. Samtliga i den nuvarande besättningen kommer att få erbjudande om förlängning.

- Vår förhoppning är att så stora delar av besättningen  som möjligt vill och har möjlighet att förlänga kontraktet, men det är ett individuellt ställningstagande, fortsätter Håkan Nilsson.

Operation Atalanta är EU:s första marina insats och Sverige har tidigare under 2009 deltagit med korvetterna HMS Stockholm, HMS Malmö och stödfartyget HMS Trossö under namnet ME01. Syftet med Atalanta är att skydda FN:s livsmedelsprograms (WFP) hjälpsändningar mot pirathotet. Samtidigt gör operationen nytta för sjöfarten i området och skapar säkra sjövägar.