Fackeltåg lyste upp

Fackeltåg med kadetter från Militärhögskolan Halmstad och värnpliktiga från Lv 6 lyste upp gatorna i Halmstads centrum tisdagen den 15 december på väg till den traditionsenliga julvespern i S:t Nikolai kyrka. När 300 personer ställde upp på Stora torg till tonerna av hemvärnets musikkår och trumkår spred fackelskenet julstämning över hela torget.

Sammanlagt 300 värnpliktiga och kadetter ställde upp på Stora torg med sina facklor. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Med Militärhögskolans fana i täten marscherade kadetterna genom Halmstads centrum.
Med Militärhögskolans fana i täten marscherade kadetterna genom Halmstads centrum. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Lyskraft av ett helt annat slag: en gammal luftvärnsstrålkastare som ställts upp på torget och riktats mot den mörka himlen.
Lyskraft av ett helt annat slag: en gammal luftvärnsstrålkastare som ställts upp på torget och riktats mot den mörka himlen. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Med Militärhögskolans fana i täten marscherade kadetterna genom Halmstads centrum. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Lyskraft av ett helt annat slag: en gammal luftvärnsstrålkastare som ställts upp på torget och riktats mot den mörka himlen. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten

– Att marschera i fackeltåg till kyrkan är en tradition sedan många år, sa Militärhögskolans chef Peter Öberg i sitt jultal. Försvarsmakten har i många fall månghundraåriga traditioner – de är en del av det sociala kitt som binder oss samman – vår gemensamma värdegrund, i Sverige och i Försvarsmakten.

Både före och under julvespern i kyrkan spelade Marinens musikkår julmusik i den fullsatta kyrkan. Garnisonspastor Jonas Kennerö satte i sin betraktelse barnet i centrum, och uppmanade åhörarna att göra samma sak.
– Det ser mörkt ut för världens barn, sa han. Den svåraste platsen i världen för ett barn att födas på är Afghanistan, särskilt om man är flicka. Av den anledningen sänder vi soldater och officerare dit – det är ett uttryck för omsorg och för humanism.

Chefen för 61:a luftvärnsbataljonen, Johan Kämpe, önskade de värnpliktiga från Lv 6 god jul efter en höst fylld av arbete.
– Jag möter varje dag, soldater och officerare som gör sitt yttersta för att vi ska uppnå våra mål, sa luftvärnsbataljonchef Johan Kämpe, och liknade höstens hårda arbete vid ett maratonlopp där deltagarna efter en lång och tuff utmaning nu gått i mål.
– Efter ett sådant lopp gäller det att återhämta kroppen och inte minst själen, och det är just detta vi alla bör göra nu under vår ledighet.

Kadetter som särskilt utmärkt sig under den gångna terminens studier belönades vid julvespern. Lärarna har utsett Filip Nylund från I 19 till bästa kadett, och till bästa kamrat i respektive avdelning har kadetterna själva utsett: Joakim Zackrisson, F 17, Johan Svensk, F 21, Tim Gustavsson, 1:a ubåtsfljottiljen och Christian Blomqvist, helikopterflottiljen.
Garnisonspastor Jonas Kennerö fick ta emot Militärhögskolans Halmstad förtjänstmedalj i brons för sitt arbete vid skolan.