Engagemang gav förtjänstmedalj

Chefen för Militärhögskolan i Halmstad, överste Peter Öberg, har efter beslut tilldelat landshövdingen i Hallands län Lars-Erik Lövdén, kommunstyrelsens ordförande i Halmstad Carl Fredrik Graf och rektorn vid Högskolan i Halmstad Romulo Enmark Militärhögskolans förtjänstmedalj i guld för sitt personliga och stora engagemang, samt det stöd och det samarbete deras respektive organisationer givit Militärhögskolan under skolans tio år i Halmstad.

Militärhögskolan i Halmstad firar i år sitt tioårsjubileum som militärhögskola. Skolan har sina rötter och sitt arv i Flygvapnets officershögskola och Flygvapnets Halmstadskolor men är numera en skola för hela Försvarsmakten. Vid skolan utbildas blivande specialistofficerare, och löjtnanter vidareutbildas mot kaptener framförallt i statskunskap, ledarskap, pedagogik, militärteknik, fysiskt stridsvärde samt taktik. Dessutom har enheter vid skolan ansvar för utveckling av ledarskap och pedagogik samt distansundervisning för hela Försvarsmakten.

– Militärhögskolan har under hela sin tid haft ett utomordentligt stöd av invånarna i Halland samt inte minst dess företrädare i länet, kommunen, högskolan och i näringslivet, ett stöd som har varit och är mycket värdefullt, säger Militärhögskolans chef överste Peter Öberg. Försvarsmaktens utveckling innebär också att interaktionen och samarbetet med samhället utanför kaserngrindarna blir än viktigare i framtiden. Försvarsmaktens anställda soldater och sjömän skall frivilligt rekryteras när värnplikten upphör nästa år. När de sedan så småningom ska lämna Försvarsmakten måste de ha getts erfarenhet och kunskaper så att de kan fortsätta att utvecklas och bidra till samhällsutvecklingen på sina hemorter. Genom det stöd som län, kommun, högskolor och näringsliv lämnar före, under och efter deras insats i Försvarsmakten kan detta göras bättre och alla bli vinnare.

– Militärhögskolan i Halmstad har på ett fantastiskt sätt stöts av de medaljerade och deras respektive organisationer, säger Militärhögskolans chef överste Peter Öberg. De har visat ett starkt personligt engagemang för Försvarsmakten. Samarbetet i Halland mellan Försvarsmakten och samhället i övrigt är bland det bästa i landet och Halmstad som garnison står därför väl rustat inför framtiden och kan också utgöra förebild för andra garnisoner i Sverige.

Landshövding Lars-Erik Lövdén har under många år mycket aktivt och genom ett starkt personligt engagemang verkat för att utveckla stödet till Försvarsmakten och Militärhögskolan Halmstad. Militärhögskolan har dessutom under lång tid stötts av honom och hans personal på ett föredömligt och utmärkt sätt genom en professionell inställning och öppen dialog. Han har i alla dessa sammanhang personligen engagerat sig och hans insatser har där varit av avgörande betydelse för Försvarsmakten och MHS H. Han har också varit drivande i att lyfta fram garnisonen och Militärhögskolan roll i länet samt sprida information om vår verksamhet regionalt och nationellt. Landshövdingen har också utmärkt sig genom sitt goda ledarskap, föredöme som företrädare för det offentliga samt sin omtanke om människor och positiva gemenskap i länet.

Kommunstyrelsens ordförande Carl-Fredrik Graf har mycket aktivt och genom ett starkt personligt engagemang verkat för att stödja Försvarsmakten och Militärhögskolan Halmstad. Han har personligen engagerat sig inom många områden och hans insatser har varit av avgörande betydelse för Militärhögskolan. Hans omtanke om Försvarsmaktens anställda i Halmstad har varit ovärderlig. Han har också varit en mycket god företrädare för Halmstad kommun och Halmstads invånare gentemot Försvarsmakten och Militärhögskolan inte minst genom att han varit drivande i att lyfta fram Halmstad och Militärhögskolan roll i kommunen samt sprida information om vår verksamhet lokalt och nationellt. Carl-Fredrik Graf har också utmärkt sig genom sitt goda ledarskap, föredöme som företrädare för det offentliga samt sin omtanke om människor och positiva gemenskap i kommunen.

Rektor Romulo Enmark har som rektor för Högskolan i Halmstad mycket aktivt och genom ett starkt personligt engagemang verkat för att stödja och utvecklat samarbete mellan Högskolan och Försvarsmakten och då inte minst Militärhögskolan Halmstad. Hans fokus på utbildningens kvalitet och de akademiska värden som varit viktiga för Militärhögskolan har varit mycket värdefull. Han har personligen engagerat sig inom många områden och hans insatser har varit av avgörande betydelse. Han har också varit en mycket god företrädare för Högskolan i Halmstad och dess anställda gentemot Militärhögskolan inte minst genom att han varit drivande i att lyfta fram möjligheter till samordning och kvalitetsutveckling av vår verksamhet. Romulo Enmark har också utmärkt sig genom sitt goda ledarskap och tydliga föredöme som företrädare för alla vid Högskolan i Halmstad som har stött Militärhögskolan och han har också visat stor omtanke om de studerande vid såväl Högskolan som Militärhögskolan.

– Militärhögskolan i Halmstad vill på detta enkla sätt uppmärksamma vår tacksamhet över det stöd vi fått och också lyfta fram dessa individers personliga engagemang och den stora betydelse det haft för Försvarsmakten och Militärhögskolan avslutar Militärhögskolans chef överste Peter Öberg.