Effektiv fältarbetsfunktion i norr

Ingenjörkompaniet på I 19 ingår sedan några år tillbaka som en unik resurs i Norrbottens pansarbataljon.– En effektiv lösning som verkligen möjliggör samövningar och ger soldaterna realistiska uppgifter som kan kopplas mot internationella insatser, säger löjtnant Magnus Wikström, chef för ingenjörkompaniets maskinpluton.

Christopher Lundberg hyvlar med väghyveltillsatsen ”Flexigrader” på Bodens södra skjutfält. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Magnus Wikström i samspråk med en av soldaterna.
Magnus Wikström i samspråk med en av soldaterna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
– Det är riktigt roligt att få prova de olika utrustningar som finns till maskinen, säger Christopher Lundberg.
– Det är riktigt roligt att få prova de olika utrustningar som finns till maskinen, säger Christopher Lundberg. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Soldaterna vid kompaniets ingenjörpluton övar strid i bebyggelse.
Soldaterna vid kompaniets ingenjörpluton övar strid i bebyggelse. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Magnus Wikström i samspråk med en av soldaterna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
– Det är riktigt roligt att få prova de olika utrustningar som finns till maskinen, säger Christopher Lundberg. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Soldaterna vid kompaniets ingenjörpluton övar strid i bebyggelse. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Under hösten har befattningsutbildningarna rullat på för fullt på kompaniet och så även den här veckan. Ingenjörplutonen övar strid i bebyggelse, stridsfordonstransportplutonen övar körning i olika trafikmiljöer, stab- och trossplutonen bygger sambandsplats och övar packtjänst. Maskinplutonen övar körning med 25 tons släp och genomför olika maskinarbeten.

Övningsplats för Camp

– Vi på maskinplutonen har fått i uppgift att iordningställa en plats på skjutfältet där vi kan bygga upp en helt fungerande Camp där det går att öva så likt en internationell insats det är möjligt. Fördelen med ett sådant större övningsobjekt är att bland annat att utbildningen blir effektivare, man har hela plutonens funktioner samlade på ett ställe.  Men det viktigaste av allt är att soldaterna får göra som blir bestående och att inriktningen är mot internationella insatser, berättar Magnus Wikström.

– Till att börja med ska platsen anpassas för att vi ska kunna bygga upp en Camp för kompanis storlek men på sikt ska den rymma en hel bataljon. Vi har varit där med alla våra maskiner; det är bland annat hjullastare, bandschaktare och grävmaskiner. Under utbildningsåret ska vi färdigställa platsen så att den går att använda fullt ut, vi ska planera ut den färdigt och se till att den bli grusbelagd, fortsätter Magnus Wikström.

Väghyvel på hjullastaren

En del av soldaterna på maskinplutonen inledde onsdagen med att öva med den väghyveltillsats som finns till hjullastare. Tillsatsen, eller ”Flexigrader” som den heter, finns bland annat till kompaniets L 120.
– Det är första gången jag kör med den här så det är klart att det lite ovant. Tillsatsen är väldigt lång så hjullastaren blir lite otymplig att manövrera.

– Jag ser fram emot när vi ska färdigställa platsen för Campen, där får man riktigt stora ytor att hyvla och planera, avslutar Christopher innan han fortsätter öva på stridsfordonsstråken på södra skjutfältet.