Chefsbyte på Militärhögskolan Halmstad

Militärhögskolan Halmstad får en ny chef, när överste Peter Öberg nu lämnar skolan Halmstad och efterträds av överste Hans Hansson, som tidigare varit ställföreträdande chef vid Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS). Vid en ceremoni på Militärhögskolan tog Hans Hansson över chefskapet.

Hans Hansson tog över fanan och ledningen för Militärhögskolan Halmstad efter Peter Öberg Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten

Peter Öberg har varit chef för Militärhögskolan Halmstad i två år, och kommer nu att tillträda en befattning vid den internationella KFOR-staben i Kosovo.
Hans Hansson är bosatt i Halmstad och kom till FMTS som ställföreträdande chef 2006, från F4 i Östersund (som då lades ner). Nu förordnas han till chef för Militärhögskolan Halmstad i tre år.

– Det är ett uppdrag som jag ser fram emot, säger Hans Hansson. Försvarsmakten planerar för förändringar på utbildningsområdet, och jag vill verka för att den stora kompetens som finns hos skolans medarbetare tas tillvara på bästa sätt i det arbetet.

En annan fråga som kommer att påverka skolans arbete det närmaste året är Militärhögskolans flytt från de nuvarande lokalerna i före detta Södra vårdskolan på Nymansgatan in på flottiljområdet under våren/sommaren 2010.

– Det har varit mycket stimulerande och utmanande att ha fått vara chef för Militärhögskolan under dessa två år, säger Peter Öberg. Skolan har under den tiden utbildat officerare och blivande officerare och specialistofficerare med ett mycket gott resultat. Samtidigt står skolan och Försvarsmakten inför stora förändringar bland annat genom flytten in på FMTS område och anpassningen mot det nya försvaret. Jag vill också passa på att önska min efterträdare lycka till och också tacka personalen för deras engagemang och utmärkta insatser under min tid som chef.