Bevakningsbåtarna redo för insats

Fjärde sjöstridsflottiljens bevakningsbåtar tar inte jullov, de kommer att finnas beredda utmed våra kuster för att bedriva sjötrafikkontroll och visa svensk flagg.

Navigering ombord på HMS Hurtig. Foto: Robin von Euler/Försvarsmakten
HMS Djärv i vinterväder.
HMS Djärv i vinterväder. Foto: Robin von Euler/Försvarsmakten
HMS Djärv i vinterväder. Foto: Robin von Euler/Försvarsmakten

De tre bevakningsbåtarna Händig, Hurtig och Djärv som tillhört Fjärde sjöstridsflottiljen sedan i juni i år håller just nu på att skola in sina nya värnpliktiga som mönstrade ombord förra veckan. Samtidigt avtackas årets värnpliktsomgång som löst sin uppgift på ett skickligt sätt.

De nya besättningarna har nu en grundläggande fartygs- och skyddstjänstutbildning ombord innan de kastar loss första gången. Varje fartygschef bedömer när det är säkert att gå ut med den nya besättningen men man räknar med att snart vara redo att gå ut på sitt första sjöövervakningsuppdrag.

De relativt små båtarna har sina begränsningar framförallt vad det gäller bunker, matförråd, uthållighet och sjögång.  
– När vågorna är över två meter får man börja anpassa kurs och fart, särskilt i början innan de nya har fått sjövana, säger Göran Nolén, chef på HMS Hurtig. Med den relativt lilla besättningen måste man även anpassa arbetspassens längd så att man får maximal uthållighet.

Normalt delas beredskapen jämnt mellan de tre fartygen, som också får stöd från bevakningsbåtar ur tredje sjöstridsflottiljen. Besättningarna är ute i en vecka, vilar en vecka, sedan utbildar de sig och vårdar båten under en vecka. Under tiden de är i beredskap kör de ett tiotimmarspass varje dygn på olika tider. Det är ett hårt arbete och arbetspassens varierande innehåll styrs av Sjöbevakningscentralens behov.

– Fartygen kvalitetssäkrar den lägesbild som man får genom bland annat det automatiska identifieringssystemet. Det sker genom att kontrollera att rätt information sänds ut från de trafikerande fartygen, berättar Leif Nellmer, chef på HMS Djärv. Bevakningsbåtarna går ut nära fartygen och ropar upp dem på VHF-radion för att kontrollera att informationen stämmer. Bevakningsbåtarna har även förmåga och mandat att genomföra utfrågning om man misstänker att allt inte står rätt till.

Genom att finnas ute och visa upp den svenska örlogsflaggan skapar bevakningsbåtarna förtroende för Sverige och vår förmåga att hävda vårt territorium. Båtarna är utrustade med tunga och lätta kulsprutor och en viktig del av utbildningen är just förmågan att kunna använda vapen. En ytterligare effekt av att ständigt vara ute till sjöss gör också att bevakningsbåtarna ofta upptäcker och hjälper till vid sjöräddningsuppdrag.

Detta är en av de viktigaste delarna i marinens arbete idag och det genomförs varje dag, året runt, i skarpt läge - även i juletid.