Beredskapsplutonen – manöver!

Torsdagen den 3 december marscherade 28 soldater ut från flottiljområdet. Även om det var militär utryckning i civila kläder, MUCK, efter 327 dagar i gröna kläder, så kanske några av dem återvänder.

Beredskapsplutonen på F 21 på väg ut i det civila. Foto: Erik Spegel

– Ja några av soldaterna visade ett tydligt intresse både för officersyrket och för utlandstjänst, säger Ronny Nyström, plutonschef vid beredskapsplutonen.

Soldaterna ryckte in på bevakningsplutonen den 12 januari och överlag är plutonen nöjda med sin tid på F 21. Det visar en enkätundersökning som gjordes i månadsskiftet oktober/november.

– Visst har det funnits moment med stor besvikelse, helt klart, säger Ronny.

– Men i enkätsvaren finns det många fyror på en femgradig skala på flera av frågeställningarna, berättar han.

Frågor som besvarades i enkäten var bland annat hur soldaterna tycker att befälen, utbildningen och trivseln är. Framförallt är det den goda kamratskapen i plutonen som funnits under hela värnpliktstiden som är det mest positiva.

Framtiden vill Ronny inte spekulera i.

– Det är oklart hur många soldater som väljer att stanna efter den 1 juli 2010 när pliktlagen läggs i träda och Försvarsmakten övergår till att kontraktsanställa soldater, säger han.

Vad som däremot är klart är att den 11 januari rycker 33 värnpliktiga in till beredskapsplutonen. Det blir den sista kullen som rycker in under plikt.