Bengt Sandström leder norra kommandot i Afghanistan

I början av januari nästa år blir överste Bengt Sandström biträdande chef för Isafs norra kommando i Afghanistan. Tyskland har det högsta ansvaret för området och han kommer därför att jobba direkt under en tysk general.

Bengt Sandström, biträdande chef för Isafs norra kommando i Afghanistan. Foto: Zarah Jonsson/Försvarsmakten

– Min viktigaste uppgift blir att samordna alla resurser utifrån de operationer som ska genomföras, säger Bengt Sandström.

Totalt fem PRT (Provincial Reconstruction Team) ingår i det norra regionala kommandot. Sverige, Norge och Ungern ansvarar för var sitt och Tyskland leder två.

I det norra kommandots område lever cirka 10 miljoner invånare och är stort som en tredjedel av Sverige.

Bengt Sandström har tidigare erfarenhet av internationell tjänst. Bland annat var han chef för den svenska styrkan i Mazar-e-Sharif 2006.