Bättre förutsättningar för ökad säkerhet

Det ökade antalet attacker och hemmagjorda bomber till trots har de afghanska säkerhetsstyrkorna gjort framsteg. Bland annat har den afghanska polisen och den afghanska armén gjort framsteg i sitt samarbete och säkerhetsstyrkorna har blivit starkare när det gäller att ta initiativ till ett förbättrat säkerhetsläge i det svensk-finska ansvarsområdet i norra Afghanistan.

Svenska, finska och afghanska enheter sampatrullerar i Kohistinat i den sydvästra delen av det svensk-finska ansvarsområdet. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Swedish Armed Forces
Afghansk polis samarbetar med svenska Isaf-soldater under en operation. Tolkarnas roll är viktig i samarbetet.
Afghansk polis samarbetar med svenska Isaf-soldater under en operation. Tolkarnas roll är viktig i samarbetet. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Swedish Armed Forces
Afghansk polis genomsöker en by för att gripa motståndsmän i den norra delen av det svensk-finska ansvarsområdet.
Afghansk polis genomsöker en by för att gripa motståndsmän i den norra delen av det svensk-finska ansvarsområdet. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Swedish Armed Forces
Överstelöjtnant Lars Karlsson under ett så kallat OCCP i Sar-e-Pul. OCCP står för Operational Cooperation Centre Provincial.
Överstelöjtnant Lars Karlsson under ett så kallat OCCP i Sar-e-Pul. OCCP står för Operational Cooperation Centre Provincial. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Swedish Armed Forces
Afghansk polis samarbetar med svenska Isaf-soldater under en operation. Tolkarnas roll är viktig i samarbetet. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Swedish Armed Forces
Afghansk polis genomsöker en by för att gripa motståndsmän i den norra delen av det svensk-finska ansvarsområdet. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Swedish Armed Forces
Överstelöjtnant Lars Karlsson under ett så kallat OCCP i Sar-e-Pul. OCCP står för Operational Cooperation Centre Provincial. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Swedish Armed Forces

Ett exempel är en operation som de afghanska säkerhetsstyrkorna genomförde under november som resulterade i tolv gripna. Bland de gripna fanns en kärna som är starkt misstänkta för att tidigare ha planerat och utfört attacker mot de afghanska säkerhetsstyrkorna och Isaf, bland annat de svensk-finska enheterna.

De afghanska säkerhetsstyrkorna tog själva kontakt med den svensk-finska styrkan och ville främst ha stöd med att komma in i ett område väster om Mazar-e-Sharif. Det stöd afghanska styrkorna vill ha gällde främst att söka och röja hemmagjorda bomber eftersom de misstänkte att det fanns många av dem i området, vilket också stämde.

Gemensamma ledningscentraler

Även strukturerna och möjligheterna för ett mer framgångsrikt säkerhetsarbete har förbättrats sedan i våras. De afghanska myndigheterna har med stöd av Isaf etablerat så kallade Operational Cooperation Centre, OCC, på flera ställen i ansvarsområdet och på flera nivåer, lokalt och regionalt. I dessa gemensamma ledningscentraler går säkerhetsmyndigheterna genom erfarenheter från genomförda operationer och man resonerar kring det aktuella säkerhetsläget och vad som kan och bör göras.

Större initiativkraft och ett bättre samarbete mellan de afghanska säkerhetsstyrkorna har gjort att man med stöd från Isaf kunnat minska rörligheten bland de motståndsgrupper som finns inom det svensk-finska ansvarsområdet, skyddet för befolkningen har blivit bättre.

Ökad närvaro

Det har skapats genom ökad närvaro av afghansk polis och militär i oroliga områden där polisstyrkorna tidigare dragit sig för att patrullera. Utbildning av Isafs mentorer har stärkt de afghanska polisernas förmåga och självförtroende vilket i sin tur ökat patrullering och antalet ingripanden. Ett exempel är den västra delen av ansvarsområdet där insatser gjort att motståndsgrupper tvingats minska de aktiviteter som gör att delar av befolkningen lever i förtryck.

Även den afghanska militären har ökat sina kunskaper genom nära samarbete med Isafs OMLT, Operational Mentoring and Liaison Team, som ständigt patrullerar och genomför insatser tillsammans med den afghanska armén. Under FS 18 kommer det svenska OMLT-bidraget öka från det tiotal soldater och officerare som funnits på plats under FS 17 till ett 50-tal för att ytterligare utbilda och stärka soldater inom den afghanska armén.

Direkt till utvecklingsprojekt

Under 2009 har antalet Devads, Development Advisors, ökat från ett par till fem och en större del av det svenska civila biståndet går direkt till utvecklingsprojekt i det svensk-finska ansvarsområdet i den norra delen av Afghanistan. En Polad, Political Advisor har återupptagit tidigare arbete med att skapa strukturer för en process som ger återuppbyggnad av det afghanska samhället. 

Läs mer: Kraftig ökning av attacker