Basbataljonerna kvar i Ronneby och Luleå

Det blir ingen centraliserad utbildning av basbataljonerna. Både Ronneby och Luleå får behålla utbildningen. Försvarsmaktens egen utredning visar att en samlokalisering kräver så stora investeringar att verksamhetsnyttan inte motsvarar den ekonomiska vinsten.

Alternativet med spridd lokalisering innebär att basbataljonerna blir kvar i Ronneby, Linköping och Luleå.

Syftet med att centralisera utbildningen av basbataljonerna var att fortsätta arbetet med att utveckla och effektivisera Försvarsmaktens grundorganisation.

En beredning har pågått under våren och hösten 2009 med flera besök på förbanden F7, F17, F21 och Helikopterflottiljen. Även en internationell jämförelse har genomförts i Danmark vid danska flygvapnets Combat Support Wing (CSW) .

Utredningen skulle behandla olika alternativ där all flygbasverksamhet, utom de delar som krävs för betjäning av flygförband, koncentrerades på en plats. Men den skulle också redovisa ett alternativ där flygbasverksamheten finns kvar på flera orter, det vill säga som idag.