Basbataljonen kvar

Nu är väntan över. Basbataljonen blir kvar på F 21, likaså får F 17 i Ronneby behålla sin. Onsdagen den 17 december tog chefen för produktionsledningen, generallöjtnant Göran Mårtensson, beslutet om vart flygbasbataljonerna i flygvapnet ska lokaliseras. – Det känns naturligtvis väldigt bra, säger flottiljchefen Per Nilsson.

Glädjen var stor när beslutet kom om att F 21 får behålla basbataljonen. Foto: Louise Levin

Det blev en så kallad kovändning i ärendet. Under nästan hela 2009 har inriktningen varit att centralisera flygvapnets soldatutbildning till en ort och de delar ur basbataljonen som berör soldatutbildningen skulle då ha flyttats från flottiljen.

En utredning har pågått under våren och hösten som bland annat, efter att förbanden inkommit med underlag, visade att investeringskostnaderna skulle bli för stora om basbataljonerna skulle samlokaliseras till en plats.

Flygvapnet har under denna process påtalat vikten av den operativa effekten. Basbataljonerna ska finnas på samma plats som de flygande divisionerna för att klara de taktiska kraven som ställs.

– Vi ser att vi nu får en operativ effekt i organisationen. Det är bra för F 21 och flygvapnet, säger Per Nilsson.

Att personalen i basbataljonen äntligen fått ett beslut, som dessutom är positivt, innan jul är bra.

– Det är skönt för personalen, avslutar han.