Att fundera på under julen

Soldaterna vid ett av ingenjörkompanierna på Ing 2 är precis hemkomna från sin första kompaniövning. En veckas övning där kompaniets alla funktioner syddes ihop för första gången. Kompaniet utgör stommen till fältarbetsfunktionens bidrag i Nordic Battlegroup 2011 (NBG 11) och soldaterna har i grupper och plutoner fått en inblick i hur kompanisystemet fungerar.

Nöjda soldater efter första kompaniövningen. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Brobygge var ett av alla övningsmoment under kompaniövningen.
Brobygge var ett av alla övningsmoment under kompaniövningen. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Sergeant Oskar Stenberg studerar vid Officersprogrammet och är nöjd med sin ledarskapspraktik vid Ing 2.
Sergeant Oskar Stenberg studerar vid Officersprogrammet och är nöjd med sin ledarskapspraktik vid Ing 2. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Soldaterna Charlie Rosén och Rasmus Quist tycker att övningen gett dem mycket.
Soldaterna Charlie Rosén och Rasmus Quist tycker att övningen gett dem mycket. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Brobygge var ett av alla övningsmoment under kompaniövningen. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Sergeant Oskar Stenberg studerar vid Officersprogrammet och är nöjd med sin ledarskapspraktik vid Ing 2. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Soldaterna Charlie Rosén och Rasmus Quist tycker att övningen gett dem mycket. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten

Anledningen till att kompaniövningen genomfördes före juluppehållet var att ge soldaterna en helhetsbild av hur systemet fungerar. Detta eftersom ansökningarna till NBG och alla officersutbildningar nämligen ska vara gjorda senast den 15 januari 2010. Soldaterna får på så sätt en minnesbild med sig hem under juluppehållet när de ska fundera över om de ska anmäla intresse för fortsatt tjänst i gröna kläder.

– Övningen har gett precis det vi önskat, en bra bild av hur ett kompani arbetar tillsammans för att lösa sina uppgifter, säger kompanichefen, major Jonas Larsson. Fast vi är tidigt i samövningsperioden har verksamheten i kompaniet fungerat bra. Särskilt nöjd är jag med den positiva inställningen och goda andan trots att det ibland varit jobbigt.

Övningen har varit en kombination av att träna rutiner för ledning och underhållstjänst lika mycket som att träna arbets- och stridsuppgifter. Sambandstjänst, trosstjänst, broarbeten och larmstyrkor har övats under en hektisk vecka på Eksjö garnisons övningsfält utanför Eksjö.

Rasmus Quist, en 19-årig vagnschef från Göteborg, har bara positivt att säga om veckan.
– Det har varit bra och vettiga övningar och jag tycker att jag har utvecklats. Jag har sökt en befattning i NBG och jag har den här veckan fått en bra förståelse för vad det går ut på. Jag vet nu mycket bättre min och andras roll i kompaniet, säger Rasmus.

Charlie Rosén från Älmhult, också 19 år gammal, är lastbilsförare i trosstroppen och håller med Rasmus om att veckan varit nyttig.
– Jag är stresstålig och den egenskapen var bra att ha på min befattning har jag upptäckt, ett tag var det väldigt mycket som skulle göras men vi löste uppgiften och det känns bra. Just nu funderar jag på om jag ska söka mig till NBG avslutar Charlie.

Det är inte bara kompaniet som tränat sig under övningen, även Fältarbetsskolans elever har varit med och praktiserat sitt ledarskap. Sergeant Oskar Stenberg som studerar vid Officersprogrammets femte termin hade befattningen som ställföreträdande plutonchef på en ingenjörpluton.
– Det är ju jätteviktigt just med den mänskliga kontakten när man ska utöva sitt ledarskap, den kan man inte läsa sig till, säger Oskar. Vi har hela sex veckors praktik ute vid pluton under vår utbildning vid Fältarbetsskolan och detta är enormt värdefullt som en förberedelse för yrket.

Under jul- och nyårsledigheten har nu soldaterna ännu en nöt att knäcka. Är fortsatt tjänst i Försvarsmakten efter värnplikten något för mig? De går i alla fall på ledigt med ännu en pusselbit rikare i beslutsunderlaget.