Värnpliktsrådet håller förkongress

Värnpliktsrådets uppgift är att företräda värnpliktiga soldater runt om i Sverige.  De arbetar både regionalt med förbandsbesök och centralt med kontakter emot beslutsfattare, media och statsmakter. Under veckan har det varit förkongress i norra Norrland och den genomfördes på A 9. Representanter från förbanden i norr deltog.

Värnpliktsrådet, företrädare för Sveriges värnpliktiga soldater. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.
Koncentrerade deltagare lyssnar uppmärksamt.
Koncentrerade deltagare lyssnar uppmärksamt. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.
Koncentrerade deltagare lyssnar uppmärksamt. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.

Henrik Karlsson från Värnpliktsrådet berättar:
– Nu på förkongressen informerar vi bland annat om de frågor som vi jobbar med just nu. Men även om hur värnpliktskongressen går till. Till exempel turordningen i storforum, när man avbryter en debatt, vad en talarlista innebär med mera.
Ombuden fick även med sig en kongresspärm som de gick igenom.

Årets värnpliktskongress äger rum 16-20 november i Linköping. Det är det högsta beslutande organet och där tas det fram värnpliktsprogram och styrdokument samt att nästa års värnpliktsråd röstas fram. Deltagarna under kongressen är förtroendevalda från respektive förband i Sverige.

På A 9 i Boden är medinflytandet en viktig och naturlig del i vardagen. De värnpliktiga soldaterna har valda ombud som deltar i arbetet på förbandet.