Vår sjukvårdsberedskap är god

De senaste dagarna har gått i sjukvårdens tecken för skyttekompaniet på KS 20. Personalen har gruppvis fått kompletterande utbildning i hjärt- och lungräddning, HLR, första hjälpen C-ABC samt materielkunskap. Vad finns var i ambulanserna, vad heter utrustningen samt hur kan skyttesoldaterna hjälpa sjukvårdspersonalen vid en insats.

Marcus och Mirielle demonstrerar spineboarden. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Säker bårhantering och lastning övas.
Säker bårhantering och lastning övas. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Säker bårhantering och lastning övas. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

På HLR-stationen får alla lära sig samt öva på att ge livräddande hjärt- och lungräddning. Genom HLR kan man få igång ett hjärta som stannat genom att taktfast ge hjärtkompressioner. Växelvis blåser man genom mun mot mun metoden in luft i den medvetslöse så att blodet kan syresättas. Genom hjärtkompressionerna får man igång cirkulationen av syresatt blod och patientens chanser till överlevnad ökar samtidigt som risken för hjärnskador minskar. Bäst av allt är att patienten kan bli helt återställd om allt går vägen.

På station två övas C-ABC, Catastrophic Bleeding-Airways, Breathing, Circulation. Första C innebär stoppa stor livshotande blödning. ABC står för fria luftvägar, andning och cirkulation det vill säga att hjärtat slår och kan pumpa runt syresatt blod. Genom att kunna ge C-ABC samt HLR kan du rädda livet på din kamrat eller en medmänniska. Detta var precis vad som hände första pluton förra veckan.

Redan räddat liv

När de körde genom byn som de ofta besöker ser de man som bärs ut från ett hus. Patrullen stannar omedelbart, ser att mannen är livlös, han andas inte och har svag och mycket oregelbunden puls. De påbörjar omedelbart HLR samtidigt som sjukvårdsstyrkan larmas till platsen. De ger HLR under hela tiden fram till att den svenska ambulansen anländer och sjuksköterskorna ger defibrillering.

Efter några försök får de igång hjärtat och mannen börjar sakta komma till medvetande och när de svenska styrkorna lämnar platsen kan mannen skjutsas in till sjukhuset för vidare kontroll och vård. I skrivande stund vet vi att mannen överlevde, är återställd och tillbaka i hemmet.

Välutrustad ambulans

– Herre gud va prylar säger en av soldaterna när dörrarna öppnas till ambulansen vid station tre. Innehållet i en ambulans hos sjukvårdsgruppen representerar i stort sett en hel akutmottagning. Ambulansföraren Mirielle plockar ut den ena saken efter den andra och radar upp dem. Det är bårar, spineboard, fixeringsutrustning, defibrillator, droppställ, syrgasutrustning samt akutväskor och mycket, mycket mer.

Genom att alla skyttesoldater får grundläggande kunskaper om vad utrustningen heter, var den finns samt hur de kan assistera sjukvårdsgruppen ökar man sjukvårdsresurser och specialistfokuseringen. Rätt person löser rätt uppgift effektivare vilket ökar förbandets totala förmåga.