Vaccinet är här

Vaccinet hann knappt komma innanför Camp Victorias grindar förrän skyttekompaniets soldater med första pluton i täten stod utanför dörrarna till Victoria Health Station. Sjukvårdsstyrkan hade planerat för en snabb massvaccination och att alla som vill kan få en spruta med vaccin mot influensan A(H1N1).

Kö för att få vaccination mot influensan H1N1. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Ett stick, lite ömt och sen är det klart.
Ett stick, lite ömt och sen är det klart. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Ett stick, lite ömt och sen är det klart. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

Den svenska styrkan har väntat på att få ned vaccinet till campen och i torsdags kväll landade lådan med vaccin. Alla i den svenska kontingenten samt alla lokalanställda som jobbar på Camp Victoria eller med soldaterna erbjuds fri vaccinering.
– Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig säger förbandets Senior Medical Officer, SMO Dr Anders Alstad. Genom att erbjuda alla vaccinering ges vi som population ett maximalt skydd. De är några få som väljer att inte vaccinera sig. Men de är så få att det inte kommer att påverka den svenska styrkan i någon större omfattning om de drabbas eller för med sig smittan in på campområdet.

Skyttekompaniet är prioriterat i vaccineringsordningen då de är den största gruppen. De har även många kontaktytor, rör sig över stora områden i många byar och samhällen. Så snart sista skyttesoldaten fått sitt nålstick kommer turen till nästa grupp i prioriteringslistan.

Det finns ett bekräftat fall av A(H1N1) i Gracanica, en by där svenska soldater löser uppgifter dygnet runt sju dagar i veckan. Antalet bekräftade fall i Kosovo till och med den 18 november är 68 stycken och ökar snabbt. Det senaste dygnet rapporterades 14 nya misstänkta fall. Det är en relativt låg siffra jämfört med till exempel Sverige som har cirka 2 000 fall per vecka.

Det är en viss oro i samhället, vissa bär munskydd kring sjukhus och skolor. Det råder besöksförbud på sjukhusens vårdavdelningar. Kosovos hälsodepartement jobbar intensivt för att sprida fakta om influensan och spridningen. De informerar via radioreklam och TV-inslag om influensan, tips och råd om hur du minskar smittspridningen och att själv bli drabbad. Cirka 700 000 doser är beställda för leverans från mitten av december. Vaccinering kommer att vara gratis och genomföras enligt WHO:s prioriteringsordning.