Svenskt artilleri övar i Finland

Den nordiska artilleriövningen, NAX 09, har startat. I år genomförs den i sydvästra Finland, närmare bestämt i Niinisalo. Sverige deltar med 30 officerare från A 9 i Boden– Det känns skönt att vara igång, säger Rolf Emlén, chef för den svenska styrkan.

Rolf Emlén, chef för den svenska artilleristyrkan är här i samtal med Kent Andersson som håller på med förbindelseprov från Arthurvagnen. Foto: Roger Larsson/Försvarsmakten
Jan Pasma, A 9, är stabsofficer under övningen och tillhör det norska sensorkompaniet.
Jan Pasma, A 9, är stabsofficer under övningen och tillhör det norska sensorkompaniet. Foto: Roger Larsson/Försvarsmakten
Johan Gröhn och Per Svensson, arbetar i bataljonsstaben under övningen NAX.
Johan Gröhn och Per Svensson, arbetar i bataljonsstaben under övningen NAX. Foto: Roger Larsson/Försvarsmakten
Jan Pasma, A 9, är stabsofficer under övningen och tillhör det norska sensorkompaniet. Foto: Roger Larsson/Försvarsmakten
Johan Gröhn och Per Svensson, arbetar i bataljonsstaben under övningen NAX. Foto: Roger Larsson/Försvarsmakten

NAX har hållit på i ett antal år, övningen har vandrat mellan Norge, Sverige och Finland. Ifjol var den i Boden och nu alltså i samhället Niinisalo, som är något av hjärtat av artilleriet i Finland. I garnisonen finns bland annat landets artilleriskola.
Den här övningen har alltid ansetts som viktig, men den är än mer värdefull att genomföra nu med tanke på det nära samarbete som Sverige har framförallt med Finland i Afghanistan. Det är heller ingen slump att scenariot handlar om arbetet med säkerheten kring det afghanska valet. Delar av erfarenheterna från det riktiga valet, som genomfördes för en tid sedan, går direkt att överföra till den här övningen.

Hela konfliktskalan

Personalen från Sverige har befattningar i staber och dessutom finns det med en eldlednings- och radargrupp. De här enheterna ingår i en finsk respektive norsk pluton. Sverige har även med sig artillerilokaliseringsradarn, Arthur.
Den här övningen är naturligtvis ett sätt att träna artilleri med allt vad det innebär med pjäs, sensor, ledning och radar, så kallad indirekt eld. Men det är också ett sätt att samträna över hela konfliktskalan, allt för att kunna vara än mer förberedda när nationerna är på internationella uppdrag. I det här ingår till exempel teknik, ordergivning och hur soldaterna på ett personligt plan kan samarbeta. Idag ska alla soldater, oavsett tjänst, vara tränade för olika situationer som kan uppstå under framförallt uppdrag i andra länder. Det handlar bland annat om att göra humanitära insatser och se till att på rätt sätt hantera oroligheter bland civilbefolkning.
– Det hela bygger på de internationella metoder som Nato använder. Men på den här övningen jobbar vi också fram ett nordiskt sätt att samverka, och det har blivit bättre och bättre genom åren. Nu kan vi jobba tillsammans mer avancerat än tidigare, berättar Rolf Emlén.
Under de första dagarna av NAX samtrimmas allt, som sedan följs av tre skarpa dagar då en stor mängd granater kommer att skjutas i Niinisalo. Och som nämnt kretsar allt om de oroligheter som uppstår i samband med ett val.

Tät dimma

Garnisonen i Niinisalo är utan tvekan en stor arbetsplats på orten som också har en lång artillerihistoria. Det visades tydligt under invigningen. Då körde ett hästekipage fram en gammal pjäs som dessutom avfyrades – hästarna blinkade inte ens. Vid tillfället var det tät dimma vilket också förstärkte den mäktiga scenen. Många av åskådarna började mumla att så här såg det nog ut under finska vinterkriget.
Det är cirka 500 som deltar i övningen. För övrigt kan nämnas att Norge har en hel del pjäser och annan materiel med sig. Detta har dels kommit till Finland sjövägen och dels med tåg med avlastningen alldeles bredvid garnisonen i Niinisalo. Alltså en ordentlig tripp, och norska styrkan ser det här som en övning i övningen.