Soldater hjälper industrier med säkerhet

En grupp svenska specialister har under en månads tid besökt det svensk-finska ansvarsområdet i norra Afghanistan för att bland annat kontrollera säkerhet och risker på större industrier i området.

Linda och Håkan från CBRN-gruppen tar prover. Foto: Försvarsmakten
En förslutning i dåligt skick på en tryckbehållare med farligt ämne på konstgödselfrabriken.
En förslutning i dåligt skick på en tryckbehållare med farligt ämne på konstgödselfrabriken. Foto: Försvarsmakten
Kud-e-Barg är en stor, omodern fabrik där det finns risker för farliga utsläpp.
Kud-e-Barg är en stor, omodern fabrik där det finns risker för farliga utsläpp. Foto: Försvarsmakten
Fabriken i är från tidigt -70-tal och kommer från det forna Sovjet. Fabriken drivs på samma sätt som vid starten.
Fabriken i är från tidigt -70-tal och kommer från det forna Sovjet. Fabriken drivs på samma sätt som vid starten. Foto: Försvarsmakten
En förslutning i dåligt skick på en tryckbehållare med farligt ämne på konstgödselfrabriken. Foto: Försvarsmakten
Kud-e-Barg är en stor, omodern fabrik där det finns risker för farliga utsläpp. Foto: Försvarsmakten
Fabriken i är från tidigt -70-tal och kommer från det forna Sovjet. Fabriken drivs på samma sätt som vid starten. Foto: Försvarsmakten

Det är framförallt två industriområden som kontrollerats av CBRN-gruppen (Chemical-Biological-Radioactive-Nuclear) från Totalförsvarets Skyddscentrum i Umeå. Den ena är en omlastningsplats för petroleum i staden Heyratan som ligger vid den uzbekiska gränsen, ungefär åtta mil norr om Mazar-e-Sharif där den svensk-finska basen finns. Den andra är en fabrik som gör konstgödsel och producerar el och ligger en dryg mil utanför Mazar-e-Sharif.

Det CBRN-gruppen främst har tittat på är risker för lokalbefolkningen och för Isaf-soldaterna på plats. Analyser av prover som är tagna kommer att analyseras och vara klara efter jul.

På båda ställena har personal och ledning visat öppenhet och inte försökt dölja brister. Och brister finns.
– I Heyratan finns flera exempel på petroleumspill som bara hällts ut i marken. Så kan det fungera när det inte finns någon myndighet som har tillsyn och kontroll, säger Peter, insatsledare och CBRN-specialist.

Heyratan har relativt snabbt vuxit och blivit en stor omlastningsplats för olja, bensin och diesel. Här lastas petroleumprodukterna över till cisterner, sedan vidare till lastbilar som därefter kör ut till hela Afghanistan. Mellan 60 och 80 procent av alla petroleumprodukter som förs in i Afghanistan kommer via Heyratan. Det handlar i runda slängar om 300 lastbilar per dygn. De flesta fordon är slitna och säkerheten är inte särskilt god – mycket är lagat, lappat och ofta hemmabyggen. Till det kommer dåliga vägar. Det gör att ungefär en lastbil om dagen välter. I Sverige saneras sådant snabbt. I Afghanistan får det ligga kvar och blir ett hot mot kvaliteten på grundvattnet. En tesked diesel i en grundvattentäckt gör den otjänlig.

Det mest akuta i Heyratan är att samordna kring brandsäkerheten.
– Det finns tankar på säkerheten, kanske mest från den tid då området var under sovjetiskt styre. Exempelvis att man inte skulle bo närmare än 500 meter från området. Nu finns det ändå bostäder inom säkerhetsavståndet, trots vetskapen att det finns risker, säger Linda som är expert på skydd mot mikroorganismer.

Kud-e-Barg betyder gödsel och kraft. Det är vad som produceras på fabriken i Dehdadi och det är Afghanistans största fabrik med över 2 000 anställda. Den levererades till Afghanistan under första delen av -70-talet av sovjet och har inte moderniserats.

CBRN-gruppen ser inte att det finns risker för Isaf-personal i området. Analys och rapport från inspektionerna kommer efter jul och ska lämnas över till nästa kontingent, FS18, så att Isaf-personalen i samarbete med afghanska myndigheter kan fortsätta att arbeta för ökad säkerhet och riskmedvetenhet.

Också biståndsorganisationer kommer att få information om läget gällande säkerheten så de kan stödja civilt. Förutom kartläggning av säkerhet kring industrierna har CBRN-gruppen även gjort luftprovtagningar och gett utbildningsstöd till FS17.