Snart har de ansvaret i Afghanistan

Snart tar ett nytt förband över ansvaret för det svenska militära deltagandet i Afghanistan. Innan avresan genomgår all personal en utbildning för att kunna hantera olika situationer som kan uppstå under insatsen. Kunskaperna sätts på prov i en gemensam slutövning. Förbandschefen och hans stab övades vid Ledningsträningscentrum i Enköping.

Staben är den ledningsgrupp som stödjer chefen med att ta fram underlag för beslut och leda underställda enheter. Foto: Sofie Tedenstad
Innan ett nytt förband åker till Afghanistan övar enheterna tillsammans i en så kallad slutövning. Under övningen samlades förbandets stab vid Ledningsregementet, som är ansvarigt för ledningsträning inom Försvarsmakten.
Innan ett nytt förband åker till Afghanistan övar enheterna tillsammans i en så kallad slutövning. Under övningen samlades förbandets stab vid Ledningsregementet, som är ansvarigt för ledningsträning inom Försvarsmakten. Foto: Sofie Tedenstad
Innan ett nytt förband åker till Afghanistan övar enheterna tillsammans i en så kallad slutövning. Under övningen samlades förbandets stab vid Ledningsregementet, som är ansvarigt för ledningsträning inom Försvarsmakten. Foto: Sofie Tedenstad

Sverige har deltagit i insatsen i Afghanistan sedan årsskiftet 2001/2002. Varje halvår byts personalen ut och innan ett nytt förband åker ner utbildas de tillsammans. Vissa delar av utbildningen är gemensamma och innefattar exempelvis vapentjänst, sjukvårdstjänst, krishantering och utbildning om vad fredsfrämjande insatser innebär och bakgrunden till det aktuella uppdraget i landet.

Andra delar av utbildningen är specifika för den tjänst man kommer att ha i Afghanistan. Slutligen samövas hela förbandet innan det är dags att åka ner. Huvuddelen ur förbandet övas vid Livgardet i Kungsängen, förutom staben som övas vid Ledningsträningscentrum i Enköping.
– Här finns utrymmet och den tekniska utrustningen, säger Stefan Jansson, som arbetar vid Ledningsträningscentrum och är övningsledare i Enköping.

Staben är den ledningsgrupp som stödjer chefen med att ta fram underlag för beslut och leda underställda enheter. Staben består av olika delar som har specifika kunskaper inom områden som säkerhet, logistik och civil-militär samverkan.
– Vi har byggt upp en stab som miljömässigt och ledningssystemmässigt påminner så mycket som möjligt om det som används i Afghanistan, säger Stefan Jansson.
För att göra övningen så verklighetstrogen som möjligt använder man sig av instruktörer som själva har erfarenhet av internationella insatser.
– De har tjänstgjort på de här funktionerna i Afghanistan tidigare, säger Stefan Jansson.

Två av dem som kommer att tjänstgöra i staben är Fredrik Wass och Rasmus Karlsson. De ser övningen som en viktig del i att göra sig redo inför insatsen.
– Det här är en bra startpunkt, något att bygga vidare på under överlämningen och senare under insatsen, säger Rasmus Karlsson.