Snabbt gripbar styrka

Camp Victoria besöktes i veckan av en mängd portugisiska soldater som väckte stor uppmärksamhet när de körde in på området med sina speciella amfibiefordon. Syftet med besöket var att lära känna det svenska skyttekompaniet, dess områden, bilda en gemensam lägesbild och få lokalkännedom.

Gruppchef Gustavsson ger orientering och order inför fordonsmarschen. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Amfibiefordonen utstrålar karaktär och många trafikanter tittar intresserat efter fordonen.
Amfibiefordonen utstrålar karaktär och många trafikanter tittar intresserat efter fordonen. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Notera propellern i aktern, framhjulen blir roder i vatten och på land.
Notera propellern i aktern, framhjulen blir roder i vatten och på land. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Amfibiefordonen utstrålar karaktär och många trafikanter tittar intresserat efter fordonen. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Notera propellern i aktern, framhjulen blir roder i vatten och på land. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

Portugisernas uppgift i Kosovo är att vara KFORs Tactical Reserve Manoeuvre Battalion, KTM. Uppgiften innebär att vara en snabbt gripbar styrka som kan förstärka andra förband vid extraordinära händelser. De står i ständig beredskap, är väl utrustade, samtränade och översiktligt insatta i övriga länders verksamhetsområden.

Den nuvarande KTM-styrkan tog över ansvaret den 26 september från sina kollegor och landsmän. Tills nyligen har styrkan fokuserat på att komma in i uppgifter och KFOR-verksamheten. Idag var det dags att möta de svenska soldaterna och bygga en gemensam grund inför eventuella kommande gemensamma insatser.

Samverkansdagen inleddes med ömsesidigt informationsutbyte. Därefter övergick man till förevisningar av respektive lands fordon, vapen och övrig materiel. Det var ett stort intresse från bägge parter att prova, känna på och utforska varandras materiella resurser. Portugiserna var imponerade över svenskarnas smidiga och effektiva vapen, AK5 med olika tillbehör.

Genom att patrullera tillsammans i områdena med fordon och till fots etablerades nyttiga kontakter både på chefs- och soldatnivå. Kunskaperna i engelska är varierande och inte alltid de allra bästa. Men under lunchen ökade samtalen i omfattning och intensitet när man diskuterade allt från fotboll, löneläge och tips om allt möjligt som gör livet lättare under insats.

Den intensiva samverkansdagen avslutades med ett ömsesidigt och respektfull tack samt ett snart återseende.
– Jag är nöjd med dagen och vi har fått ett bra intryck av kollegorna i KTM-styrkan säger gruppchefen Gustavsson avslutningsvis innan han ansluter till sin grupp för att äta middag.