Skikt A i Värnpliktsrådets rapport

Insatsattityd, öppenhet och förbättrad utbildning för insatssoldaterna är några av orsakerna till att Värnpliktsrådets placerade Skaraborgs regemente högt i sin bedömningslista.– Jag är stolt över att leda ett regemente där de som arbetar längst fram gör så bra jobb med soldaterna, säger regementschef Ronald Månsson.

Insatssoldaterna fick möjlighet att ställa frågor till ÖB vid hans besök på regementet. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

I slutet av november kom Värnpliktsrådets rapport om ”Sveriges bästa förband”. Den gör en jämförelse av Sveriges förband och presenterar de tre bästa förbanden och delar in förbanden i skikt A-D efter vissa bedömningspunkter.

Bästa förband i år blev P 7. För regementets del var det mycket glädjande läsning där placeringen blev i skikt A.

En av bedömningsgrunderna är om regementet använder ”grå arbetskraft”. Ett nytt skiftsystem är en av anledningarna till att insatssoldaternas utbildning har förbättrats och att tiden i vaktkuren har minskat. Systemet innebär att de har två veckor fortsatt soldatutbildning, en vecka i vakten och en vecka där de antingen är lediga eller har eskorttjänst. Eskorttjänsten har också förändrats. Den genomförs nu med kompaniets officerare vilket gör att det är mer inslag av utbildning.

Förändringarna i utbildningen leder till att soldaterna får en bra soldatutbildning som efterfrågas vid internationell tjänstgöring. När ÖB, Sverker Göransson, tidigare i år besökte regementet pratade han med insatssoldaterna och förklarade att han var nöjd med den förändring som regementet gjort med deras utbildning.

Flera av bedömningspunkterna handlar om medinflytande, ett område som Värnpliktsrådet tycker fungerar bra på P 4. Ett omdöme som gläder Jan-Erik Alteryd som arbetar heltid som medinflytandeofficer.
– Vi har bra soldater som är valda till förtroendemän och har också bra stöttning från ledningen, säger Jan-Erik.

Rapporten innehåller även delar där det behövs en förbättring. En sådan sak är tvättbytet för soldaterna på Kvarn, där soldaterna ska få möjlighet till extra tvättbyte inför helgtjänstgörning. 

Bra stämning och ett arbetsklimat som präglas av öppenhet skriver Värnpliktsrådet. Kompanicheferna har genomfört utbildning i Försvarsmaktens värdegrund och hur de förväntar sig att de värnpliktiga behandlar varandra. Insatsattityd är ett begrepp som genomsyrar arbetet på regementet och det handlar om hur soldater och anställda ska förhålla sig till innebörden av de uppdrag som våra folkvalda ger oss i Försvarsmakten: nationella och internationella insatser.

– Jag känner mig väldigt nöjd med arbetet som har lett till nöjda soldater som kan bemanna våra insatsförband, avslutar Ronald Månsson.