Skarp insats räddar liv

Mitt i lunchen kommer larmet, en mina har hittats när en bonde plöjde sin åker. EOD-, sjukvårds- samt QRF-styrkorna rycker ut för att säkra området och ta hand om minan. Efter en dryg timmes körning är man framme i byn Glogovac där Kosovo Police möter upp.

Trampminan är desapterad och oskadliggjord. Foto: Marcus Fredman/Försvarsmakten
Låda med utlösningsmekanism, 200 gr TNT Trotyl samt tändsatsen.
Låda med utlösningsmekanism, 200 gr TNT Trotyl samt tändsatsen. Foto: Marcus Fredman/Försvarsmakten
Låda med utlösningsmekanism, 200 gr TNT Trotyl samt tändsatsen. Foto: Marcus Fredman/Försvarsmakten

Tillsammans kör man till gården där minan hittats. Gården ligger i ett område som minerats rikligt under kriget men trots att området till stora delar är röjt så hittas minor på bondens marker. Detta är den 15:e minan som bonden hittar. Han är både uppgiven och upprörd, några av hans kor har dött sedan de trampat på minor berättar polisen.

QRF-styrkan, det vill säga snabbinsatsstyrkan - Quick Reaction Force, spärrar av närområdet samtidigt som sjukvårdsteamet gör sina förberedelser. Minröjningsteamet, som kallas EOD-teamet (Explosive Ordnace Disposal), tar på sig sin skyddsutrustning och tar sig sen fram till minan för en okulärbesiktning. Det är en stor trampmina, ca 200 gram sprängämne av TNT, Trotyl.

För att utlösa minan hade det endast behövts ett tryck på 3-15 kg vilket gör att ett lekande barn eller mindre djur lätt kan utlösa den brutala sprängkraften. En normal trampmina innehåller ca 50 gram så om den här minan hade utlöst så hade den förmodligen orsakat mycket stor skada berättar teamchefen.

De svenska styrkorna jobbar mot tiden eftersom röjning sker enklast och säkrast så länge det finns dagsljus. Med säkra handgrepp tar EOD-teamet sig an desaptering av minan och skiljer på tändsats, utlösningsmekanism samt trotyl. Så snart delarna är separerade släpps avspärrningarna och de tre grupperna packar in sin utrustning i bilarna och beger sig tillbaka till Camp Victoria.

Efter fem timmar är de åter på campen, äter en försenad middag och börjar därefter återställa materiel och fordon för att stå redo för nya larm.
– Vi räknar med att vi har gjort halva arbetstiden när vi är hemma efter ett larm berättar ammunitionsröjledaren.

Sverige har två team som delar på beredskapen. När det ena teamet rycker ut på larm jobbar hemmateam med att dokumentera, rapportera, vårda sin utrustning och sig själva samt genomföra minriskutbildningar för skolbarn. Rapporter distribueras till flera KFOR-enheter i Kosovo samt till Swedec, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, hemma i Sverige för erfarenhets- och kunskapsutbyte. De två EOD-teamen tar även med sig viktig kunskap till EOD-kompaniet på Ing 2 som de tillhör när de inte är ute på insats tillsammans med Utlandsstyrkan.