Skadad ammunition bort från gator och torg

Afghanistanstyrkans EOD-grupp (Explosive Ordnance Disposal) sprängde under lördagen skadad ammunition. Det hela skedde på ett övningsfält en bit ifrån svensk-finska Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif.– Bra att få bort från gator och torg, säger Joel i EOD-gruppen.

De sprängmedel och den ammunition som fanns kvar i den personterrängbil 6 som 11 november demolerades av en hemmagjord bomb sprängdes under lördagen av afghansstyrkans EOD-grupp. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten
En rad förberedelser krävs innan sprängning kan göras. Här iordningställs tändapparaten före sprängningen.
En rad förberedelser krävs innan sprängning kan göras. Här iordningställs tändapparaten före sprängningen. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten
För att ingen obehörig ska komma för nära och skadas av sprängningen hålls ständigt utkik.
För att ingen obehörig ska komma för nära och skadas av sprängningen hålls ständigt utkik. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten
Ammunition som varit med vid olyckor och som kan ha skadats bedöms som osäker och sprängs av EOD-gruppen. Samma sak gäller för ammunition som hittats i terrängen.
Ammunition som varit med vid olyckor och som kan ha skadats bedöms som osäker och sprängs av EOD-gruppen. Samma sak gäller för ammunition som hittats i terrängen. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten
En rad förberedelser krävs innan sprängning kan göras. Här iordningställs tändapparaten före sprängningen. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten
För att ingen obehörig ska komma för nära och skadas av sprängningen hålls ständigt utkik. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten
Ammunition som varit med vid olyckor och som kan ha skadats bedöms som osäker och sprängs av EOD-gruppen. Samma sak gäller för ammunition som hittats i terrängen. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten

En del av det som sprängdes av EOD-gruppen under lördagen kom från den mycket skadade Personterrängbil 6 som den 11 november utsattes för en hemmmagjord bomb. I fordonet fanns vid det tillfället bland annat pansarskott, granatgevärsammunition och handgranater – ammunition som efter händelsen bedömts vara osäker och oanvändbar. Tillsammans med ammunition och sprängmedel från fordonet sprängdes under lördagen också oexploderad ammunition som hittats tidigare.

När utredare i lugn och ro kunde gå igenom den demolerade Personterrängbil 6 från den 11 november hittades bland annat också två skadade handgranater som var i så dåligt skick att de bedömdes vara omöjliga att transportera. Just dessa sprängdes därför inne på Camp Northern Lights av EOD-gruppen.

– Det är bra att få bort ammunition som annars kan skada. Det ökar säkerheten, men förhindrar också att ammunitionen hamnar i fel händer och kan användas av upprorsmakare för att tillverka fler hemmagjorda bomber, säger Joel, ammunitionsröjningsledare i EOD-gruppen.

EOD-gruppen som ingår i FS 17 har förutom att ta hand om oexploderad ammunition gjort många kontroller av vägar för att hitta hemmagjorda bomber och utlösningsmekanismer. Det har skett under de operationer som kontingenten gjort tillsammans med de afghanska säkerhetsstyrkorna.