Robotskjutning i Vidsel

I mitten av oktober åkte 12 piloter till Vidsel för att skjuta robot 75, Maverick. Skjutningen är ett sätt för våra Gripeninstruktörer att själva upprätthålla den taktiska kompetensen, någonting de måste kunna förmedla till sina elever. Och eftersom övningar som dessa inte genomförs alltför ofta känns det lite nervöst när ”dry run” övergår i ”hot run”.

Fyra Gripen och tolv piloter deltog under skjutövningen med Robot 75. Foto: Försvarsmakten/Anders Hjort
Pulsen stiger när torrövning övergår i "hot run".
Pulsen stiger när torrövning övergår i "hot run". Foto: Försvarsmakten/Anders Hjort
Pulsen stiger när torrövning övergår i "hot run". Foto: Försvarsmakten/Anders Hjort

– Det är en otroligt bra erfarenhet för oss som är instruktörer, säger Carl-Johan Sundgren på 3.OCTU (utbildningsdivisionen), som var planeringsansvarig för övningen.

Innan skjutningen genomfördes hade piloter och personal från Vidsel övat hemma på F7. Varje pilot övade tre till sex gånger med vapenlast. Dessa vapen har dock ingen drivladdning eller verkansdel, men med riktig målsökare kunde piloterna öva på att låsa vapnen på fingerade mål.

Verklighetstrogna övningar


För att få största effekt övar piloterna så taktiskt som möjligt. Det är inte bara viktigt att roboten sitter i målet; även anflygningen (inflygning till målet) och flygmanövrarna vid skjuttillfället skall vara så taktiskt korrekta som möjligt. Anflygningen sker på låg höjd för att inte visa målyta för fienden. Strax innan skjuttillfället gör piloten en upptagning till höjd för att få en bra vinkel till det mål som skall bekämpas. När piloten låst roboten på målet avlossas vapnet och föraren gör en undanmanöver, går ner på låg höjd och flyger hem. Och piloten känner verkligen att någonting lämnar flygplanet eftersom en sida av flygplanet genast blir lättare. Då cirka 215 kg lämnar en sida av flygplanet blir resultatet en rollstörning som flygplanet tar hand om automatiskt strax efter roboten har lämnat.

Varje pass tog 15-20 minuter och genomfördes i två skeden. Under första varvet genomfördes en ”dry run”, en torrövning. Piloten flyger precis som om det vore skarpt läge, låser vapnet men avfyrar inte roboten. Andra varvet är skarpt, ”hot run”.

–Det känns lite ovant att starta med vapenlast, och landa utan, säger Carl-Johan Sundgren. Och det är klart att det känns lite nervöst eftersom vi inte skjuter skarpa vapen så ofta.

Fakta om Robot 75 (AGM-65 Maverick)


Rb75 används för både rörliga och fasta markmål. Piloten hittar sina mål genom en kamera monterad på roboten. Bilden visas på en skärm på instrumentpanelen och piloten kan där välja vilket mål han vill bekämpa genom att placera ett hårkors över målet. När detta är gjort låser piloten målsökaren och avfyrar roboten.

Längd: 2,5 meter
Vikt: 215 kg