Rekrytering i fokus för arméinspektör

Att rekrytera soldater och officerare till framtidens försvar – det var huvudämnet när arméinspektör generalmajor Berndt Grundevik besökte både Luftvärnsregementet (Lv 6) och Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) den 19 november. Han hade också diskussioner med förbanden om deras frågor och behov inför den nya insatsorganisation som är på väg att ta form.

Generalmajor Berndt Grundevik berättar för soldaterna vid Rb70-plutonen hur han ser på Försvarsmakten i framtiden. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Vi måste ständigt kunna vara tillgängliga och användbara, var ett av budskapen till soldaterna.
Vi måste ständigt kunna vara tillgängliga och användbara, var ett av budskapen till soldaterna. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Generalmajor Berndt Grundevik i diskussion med soldater från FMTS under hydraulsystemsutbildning.
Generalmajor Berndt Grundevik i diskussion med soldater från FMTS under hydraulsystemsutbildning. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
På FMTS tog arméinspektören tillfället i akt att ge soldaterna sin syn på Försvarsmaktens roll i framtiden.
På FMTS tog arméinspektören tillfället i akt att ge soldaterna sin syn på Försvarsmaktens roll i framtiden. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Vi måste ständigt kunna vara tillgängliga och användbara, var ett av budskapen till soldaterna. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Generalmajor Berndt Grundevik i diskussion med soldater från FMTS under hydraulsystemsutbildning. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
På FMTS tog arméinspektören tillfället i akt att ge soldaterna sin syn på Försvarsmaktens roll i framtiden. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten

Den viktigaste frågan för Försvarsmakten just nu är rekryteringen, tycker Berndt Grundevik.
– Jag är här idag för att stödja förbanden i deras utveckling mot den kommande insatsorganisationen och bilda mig en egen lägesbild för att kunna fatta kloka beslut i framtiden, säger Berndt Grundevik.

– I den nya inriktning för försvaret som riksdagen beslutat om, finns tre viktiga saker som försvaret måste kunna. Det är att försvara Sverige, både nationellt, regionalt och globalt. Att vara ständigt tillgängliga och användbara. Att nu, när värnplikten blir vilande, kunna rekrytera på ett helt nytt sätt, säger Berndt Grundevik. Det ställer helt nya krav på rekryteringsprocessen, och det jobbas nu för fullt för att hitta de former som gör att vi kan attrahera nya medarbetare till försvarsmakten.
En viktig sak han pekar på är att Försvarsmakten måste visa samhället och potentiella arbetsgivare vilket värde som ligger i att ha arbetat som soldat eller officer i Försvarsmakten – egenskaper och färdigheter som även andra arbetsgivare kan ha nytta av.
Matilda Jaktman som snart är klar med sin värnpliktstjänstgöring håller med om att det är nyttigt att jobba inom försvarsmakten.

– Jag har lärt mig otroligt mycket, framför allt är det förmågan att arbeta i grupp och all den ledarskapsutbildning som man får som jag tycker är det som gett mig mest, säger Matilda.

Under förmiddagen besökte arméinspektören Lv 6 där han bland annat besökte soldatutbildningen i fält och passade på att prata med de värnpliktiga vid en robot 70-pluton. Eftermiddagen ägnades åt FMTS. Där låg fokus på den tekniska tjänstens framtid och hur den tekniska bataljonen ska kunna personalförsörjas. Även på FMTS tog arméinspektören tillfället i akt att prata med en del av de värnpliktiga som just nu genomför sin värnplikt där.