Prioriterade piloter

Omskolningen är klar för stridspiloterna Markus, Patrik, Tommy och Henrik. Nu flyger de C-versionen av JAS 39 Gripen. Premiären avklarades i början av september och först upp var Markus och Patrik.

Nu flyger Tommy, Henrik, Patrik och Markus JAS 39 C Gripen. Foto: Louise Levin

Upplevelsen från första passet i JAS 39 Gripen, C-versionen, är något de inte glömmer.

– Äntligen, var det jag kände både före och efter första passet. Det är roligt att sitta i en maskin som gör det möjligt att verka i den miljön som vi tränar för, säger Markus.

– Det är klart att jag kände mig lite extra laddad inför första 39C-flygningen. Det gick förvånansvärt bra. Övningarna i flygsimulatorn har gett resultat, säger Tommy.

Nu har utbildningsåret börjat för att bli en stridspilot redo för internationella insatser. Utbildningen kallas för Combat Readiness Training, CRT, och har ersatt den grundläggande flygslagsutbildningen. Utbildningen genomförs med den internationellt anpassade C-versionen av Gripen och F 21 är första flygflottilj att genomföra utbildningen direkt på den versionen. I inledningsskedet får de flyga mycket, ett till två pass var per dag.

– Det är för att de ska komma upp till en viss kunskapsnivå, sedan gäller det att vidmakthålla och fortsätta utvecklas, säger divisionschefen Jörgen Marqvardsen.

Fördelen att göra CRT här på divisionen är att piloterna får en röd tråd genom hela utbildningen.

– Ja det är klockrent, vi går rakt in i insatsorganisationen, säger Markus.

Nytt fokus på divisionen

Under hela våren har de andra piloterna på 211:e stridsflygdivisionen flugit mycket och övat med norska och finska flygvapnet inom ramen för det nordiska samarbetet. Mycket tack vare det avtal som finns vilket gör att vi kan flyga över landsgränserna, både den norska och den finska.

Nu finns de piloterna till som instruktörer för de nya killarna vid divisionen och stöttar dem i deras utbildning samtidigt som de fortsätter sin egen utveckling.

– Hela divisionen ändrade fokus när vi började flyga. Det märks att vi är prioriterade nu och de gör allt för att vi ska bli så bra som möjligt, säger Henrik.

– De delar med sig av sina erfarenheter och tar sig tid att prata igenom flygpasset innan vi ska flyga, men även att utvärdera passet efteråt, berättar han.

Det råder ett öppet klimat där erfarenheter delas med varandra. Det gör att det är lätt att bli en i gänget. Målet är att bli en division och att få utvecklas i samma takt som de andra piloterna och kunna göra lika avancerade uppdrag.

– Det blir roligare och roligare ju längre fram vi kommer i utbildningen. Vi har bra förhållanden för att bedriva flygutbildningen här med våra övningsområden och vårt nordiska samarbete. Jag ser fram emot att också få delta i sådana övningar, säger Tommy.

– Vi får lära oss nya grejer och fortsätta utvecklas. Mitt mål är att delta i internationella insatser och känna att jag gör nytta, säger Patrik.