Pressinbjudan: Så tar vi hand om Afghanistansoldaterna

I slutet av nästa vecka kommer de första soldaterna från FS17 hem till Sverige efter avslutad tjänstgöring i Afghanistan. Försvarsmakten inbjuder media att träffa försvarspsykologen Niklas Wisén som berättar om hur arbetet med att förhindra ohälsa hos personalen genomförs och har utvecklats under de senaste åren.

Tid: 23 november Klockan 11.00

Plats: Högkvarteret Lidingövägen 24

Anmälan: Sker till mediecentret på 08-788 88 88 eller info@mil.se

Övrigt: Medför presslegitimation

Som arbetsgivare har Försvarsmakten ett uppföljningsansvar för personalen i fem år efter genomförd insats. Tidigare satsades mer på efterarbetet för att fånga upp dem som behöver extra stöd. Nu arbetas det mer med preventivt arbete genom bland annat förbättrad rekrytering och utbildning.

Innan soldaterna reser hem till Sverige besöker beteendevetare och psykologer från Försvarsmaktens HR-centrum också förbandet i insatsområdet. Då träffar man alla chefer på plutoner och sektioner som har personalansvar och identifierar om det finns några särskilda behov av stöd till personalen baserat på den insats som man har genomfört. Det skiljer från insatsområde till insatsområde och kan röra sig om allt från samtalsstöd till besök hos sjukgymnast och rehabilitering.

För eventuella frågor kontakta Philip Simon, Försvarsmaktens pressekreterare på 0733-26 03 12 eller 08-788 88 94 alternativt mediecentret på 08-788 88 88.