Premiär för lufttankning

För första gången någonsin tankar svenska förbandspiloter JAS 39 Gripen i luften. Sedan C/D versionen av Gripen infördes 2007 har möjligheten till lufttankning funnits och nu är det dags för de svenska piloterna att få utbildning. Den nya förmågan gör att piloterna kan flyga upp till åtta timmar i sträck och kan därmed ta sig avsevärt längre sträckor.

För första gången lufttankar flygvapnets förbandspiloter. Sammanlagt utbildas sex piloter som sedan ska fungera som instruktörer. Foto: Försvarsmakten

– Vi har nu möjligheten att öka vår flygkapacitet från två till åtta timmar vilket beror på att planet kan tankas flera gånger under en flygsträcka. I och med att räckvidden ökar förbättras även förutsättningarna för att delta i internationella operationer, säger flygchef Mats Hakkarainen.

Under en veckas tid utbildas tre piloter från F 21 och tre piloter från Blekinge flygflottilj F 17 i lufttankning. Till deras hjälp finns tre instruktörer från taktik- utvecklingsenheten JAS, vilka har tagit fram ett utbildningspaket för veckan. När de sex piloterna vid F 21 och F 17 sedan är färdigutbildade ska de fungera som instruktörer på deras respektive förband och alla operativa piloter inom flygvapnet ska därmed få samma utbildning.
 
Det som skiljer C/D-versionen av Gripen från de tidigare är att den är utrustad med en prob, en teleskopisk arm, vilket gör att planet kan tankas i luften. Pilotens uppgift är då att föra in armen i en dockningsstation vilket är en in- och utdragbar slang med en anslutningskorg som finns på tankerplanet.

– Ett annat sätt som stridsplan kan tankas på är det tankningssystem som liknar den som finns på bilar. Ett exempel är norska F-16 som tankar genom att en bom från tankerflygplanet förs in i en tankningslucka på stridsflygplanet, berättar Mats Hakkarainen.

Att Sverige nu lufttankar har även lockat norrmännen till Sverige. Det norska flygvapnet i Bodø flyger under veckan ett antal F-16 plan över till vårt övningsområde för att nyttja möjligheten att öva lufttankning.

Flygande bensinstation

För att lufttanka krävs ett tankerplan, eller vad som kan kallas för en flygande bensinstation, Sverige har själv inget tankerplan utan får vid behov köpa tjänsten från andra länder. Under veckan finns därför en franskt tankerplan, KC 135 baserad på F 21. Planet är 42 meter långt och har en tomvikt på 48 ton.

– Att utbildningen är förlagd just till F 21 i Luleå beror på att beror att F 21:s landningsbana och uppställningsplatser är anpassade till att ta emot flygplan i den storleken, samt att F 21:s övningsområde även lämpar sig bra till ändamålet, säger Mats.