Pirater tvingas längre ut till sjöss

Sedan den sydvästliga monsunen lagt sig och våghöjden minskat har piraterna återupptagit sin verksamhet – att kapa fartyg och kräva lösensummor.

En båt med flyktingsmugglare i Adenviken. Foto: Marcus Olsson/Försvarets bildbyrå

European Union Naval Force, EU NAVFOR, och andra styrkor som Nato, CMF och enskilda länder som Japan, Kina, Indien, Nordkorea, Sydkorea, Iran, Ryssland och ännu fler har framgångsrikt stört, hindrat och bekämpat piraterna i Adenviken och kustnära Somalia.

Piraterna flyttar längre ut

Sammanlagt finns i snitt mellan 30 och 35 krigsfartyg i området, Adenviken och den Somaliska bassängen. Piraterna har därmed flyttat sig längre ut till sjöss och ökat sin aktionsradie – de har iakttagits så långt bort som nordost om Seychellerna i Indiska Oceanen.

Men inte ens där kan piraterna operera ostört. EU NAVFOR använder så kallade MRPAs, Maritime Patrol Reconasance Aircrafts, för att spåra och leda fregatter rätt.

Den 26 november 2009 var tio handelsfartyg kapade med en sammanlagd gisslan om 236 besättningsmän. De kapade fartygen ankras vanligtvis upp utanför de somaliska kustorterna Harardheere eller Hoybo i väntan på förhandlingar och lösensummor.

Sverige deltog framgångsrikt mellan den 15 maj och 15 september inom EU Navfor med korvetterna HMS Malmö och Stockholm samt stödfartyget Trossö. Den 26 maj förhindrade Malmö ett kapningsförsök och arresterade sju misstänkta pirater.

I vår tar Sverige rodret

Mellan den 14 april och 14 augusti nästa år är det Sverige som agerar Force Command, FHQ, över operationen. Det innebär att Operation Atalanta med alla länders enheter i området ska ledas av svenskar från HMS Carlskrona.

 EU Navfor Somalia Operation Atalantas huvuduppgift är att eskortera FN:s hjälpsändningar inom ramen för World Food Programme, skydda sårbara handelsfartyg samt förhindra, störa och avbryta piratverksamhet. Sedan Europeiska Unionen initierade Operation Atalanta har 75 misstänkta pirater arresterats och överlämnats till Kenya för rättegång enligt det avtal som EU har med Kenya. Operation Atalanta inleddes den 8 december 2008 och omfattade till en början ett år. Det har sedan förlängts ett år till och med december 2010.