På väg mot Adenviken

I början av veckan ryckte största delen av HMS Carlskronas besättning in. Nu väntar intensiv utbildning fram till mars när kursen sätts mot de pirathärjade vattnen utanför Somalia. Jesper Larsen är en av de som vill göra sjövägarna säkrare.

Jesper Larsen förbereder sig för insatsen i Adenviken. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
HMS Carlskrona som blir besättningens hem under fyra månader.
HMS Carlskrona som blir besättningens hem under fyra månader. Foto: Håkan Nyström/Försvarsmakten
HMS Carlskrona som blir besättningens hem under fyra månader. Foto: Håkan Nyström/Försvarsmakten

Både nyanställda sjömän och officerare samlades för första gången i Karlskrona för att tillsammans bilda en besättning. Jesper Larsen från Karlskrona är tillbaka i marinen efter fem år i civila yrkeslivet.
– Jag trivdes väldigt bra under min värnplikt och har hela tiden haft i bakhuvudet att försöka komma tillbaka, säger Jesper.

Värnplikten gjorde han på just HMS Carlskrona som då var i en helt annan roll som långresefartyg. Som patrullfartyg blir uppgifterna att skydda sjöfarten i området mot pirater och att skydda World Food Programs hjälpsändningar till Somalia.

Att insatsen kan innebära risker är Jesper på det klara med.
– Naturligtvis kan det bli farligt men jag känner mig trygg med den utbildning vi kommer att få.

HMS Carlskrona ligger för närvarande på Kockums varv i Karlskrona och anpassas för insatsen inom bland annat sjukvård, ledningssystem och samband. Fartyget ska, förutom att vara patrullfartyg, också vara ledningsfartyg för hela EU:s operation i Adenviken. Det svenska bidraget består av cirka 160 personer. Sammanlagt kommer ungefär 2000 personer från olika europeiska länder att stå under svenskt befäl.