På post vid slottet

– Det ceremoniella är roligast, då händer det lite mer, säger Kristian Törnlund, värnpliktig vid Luftstridsskolan. Just nu är han inne på ett av de omkring 20 högvaktsdygn som han kommer att göra under sin värnplikt.

Soldaterna vid Luftstridsskolans tredje kompani kommer att gå omkring 20 högvaktsdygn under sin värnpliktstid. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
Kristian Törnlund tycker att det ceremoniella är roligast med att gå högvakt.
Kristian Törnlund tycker att det ceremoniella är roligast med att gå högvakt. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
En stor skara turister trotsade det kyliga vädret för att titta på högvaktsavlösningen.
En stor skara turister trotsade det kyliga vädret för att titta på högvaktsavlösningen. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
Kristian Törnlund tycker att det ceremoniella är roligast med att gå högvakt. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
En stor skara turister trotsade det kyliga vädret för att titta på högvaktsavlösningen. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten

Kristian Törnlund står på det som kallas ”post 6” vid högvaktsterrassen utanför Stockholms slott. Hans främsta uppgift är att bevaka högvaktsterrassen, dessutom innebär högvaktstjänstgöring för hans del även att dela ut parkeringstillstånd till besökare, svara på frågor från turister och bli fotograferad.

Den här onsdagen har Kristian gått högvakt i tre dygn och ska strax bli avlöst från sin sista posttjänstgöring för den här omgången.
– Det jobbigaste är att vilan mellan passen blir kort, tycker han. Man står på post i två timmar och sedan har man fyra timmars vila då man ska hinna äta, duscha och sova. Det roligaste är ceremonierna med vaktavlösning och musik.

Mer än att stå på post

Alla soldaterna står inte på post. Mattias Eriksson ingår i den styrka som ska rycka ut om posterna runt slottet behöver hjälp.
– Vi måste vara beredda att hjälpa till med allt från nya batterier i radion till att ta hand om folk som stör, men det har gått bra, berättar han.

Högvaktsavlösningen är en av Stockholms största turistattraktioner. Trots det kylslagna, gråkalla novembervädret har en ansenlig skara samlats på yttre borggården när klockan närmar sig kvart över tolv. Stämningen i publiken stiger och kameror plockas fram när trumljud hörs mellan flyglarna och vaktparaden svänger in på borggården.

Den här dagen kommer både avgående och pågående vaktstyrka från Luftstridsskolan. Soldaterna, som tillhör Luftstridsskolans tredje kompani, ryckte in i början av augusti. Under sin värnplikt utbildas de inom lätt infanteri med målsättning att kunna söka till utlandsstyrkan. Hittills har de genomgått den grundläggande soldatutbildning som är gemensam för alla värnpliktiga samt befattningsutbildning. Den är specifik för den uppgift som soldaten har, till exempel granatgevärsskytt eller kulspruteskytt.

Utbildade skyddsvakter

Alla värnpliktiga som ingår i högvakten är dessutom utbildade skyddsvakter, det är ett krav för att gå högvakt. Under sin värnplikt kommer varje soldat i kompaniet att gå högvakt i omkring 20 dygn.

Högvakt har funnits vid Stockholms slott sedan 1523 och är en del av den statsceremoniella verksamhet som Försvarsmakten har som uppgift att genomföra. Den främsta uppgiften för högvakten är att bevaka Stockholms och Drottningholms slott.

Löjtnant Henrik Ericsson är nöjd med soldaternas insats.
– De har en bra inställning och är väldigt motiverade, trots att det kan vara jobbigt att gå många dygn i sträck, säger han.