"Nu är det på riktigt"

På pansarskyttekompaniet är nu utbildningen av soldaterna inne i ett skede med mycket vapentjänst. Just nu övar pansarskyttegrupperna grunderna i skjutning med understödsvapen.– Det känns som att värnplikten har börjat på allvar nu, rutinerna börjar falla på plats och man har kommit in i uppgifterna, säger Simon Wigsten, skyttesoldat.

Niklas Eriksson, Örnsköldsvik, skjuter här granatgevär i knästående skjutställning med målet på 200 meters avstånd. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
– Nu börjar utbildningen bli riktigt rolig, det känns att det är på riktigt, säger Simon Wigsten.
– Nu börjar utbildningen bli riktigt rolig, det känns att det är på riktigt, säger Simon Wigsten. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Krutröken ligger tät på skjutvallen. Här övar soldaterna med kulspruta 90.
Krutröken ligger tät på skjutvallen. Här övar soldaterna med kulspruta 90. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Spårljusammunition ger soldaterna vägledning i hur skotten tar i målen.
Spårljusammunition ger soldaterna vägledning i hur skotten tar i målen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
– Nu börjar utbildningen bli riktigt rolig, det känns att det är på riktigt, säger Simon Wigsten. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Krutröken ligger tät på skjutvallen. Här övar soldaterna med kulspruta 90. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Spårljusammunition ger soldaterna vägledning i hur skotten tar i målen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Pansarskyttekompaniet vid Norrbottens regemente har nu inlett den så kallade skjutskolan.
– Vi börjar med grunderna i skjutning med de olika understödsvapen vi använder, på de här två stationerna skjuter vi granatgevär och kulspruta 90. Här får soldaterna skjuta från olika avstånd i olika skjutställningar. Från de olika avstånden finns krav på antal träff för att soldaterna ska bli godkända, berättar kapten Magnus Grönwall, plutonchef.

Effektiv bekämpning

– I slutet av veckan kommer vi att öva mer tillämpat med uppbyggda scenarion då soldaterna får uppgifter att lösa i grupp. Vi bygger upp en skjutning med olika mål som de ska bekämpa, där gäller det bland annat att överväga vilket vapen som ska bekämpa vilket mål så att det blir så effektivt som möjligt. Då kommer gruppchefernas roll självklart att ha en större betydelse, fortsätter Magnus Grönwall.

Enheterna sätts ihop

Om ett par veckor är det dags att trimma ihop skyttegrupperna med vagnsbesättningarna så att det till slut ska bli väl fungerande enheter i respektive stridsfordon. Detta kommer att inledas vecka 49 med en dryg veckas övning på Tåme skjutfält.
– Det ser vi fram emot men det börjar redan nu bli riktigt roligt, man börjar förstå helheten och på vilken plats i systemet man ska finnas, säger Simon Wigsten.

Kompaniet fortsätter sedan att trimma samman grupperna och så småningom kommer grupperna att övas i plutoner. En pluton består av fyra pansarskyttegrupper med ett stridsfordon i vardera grupp.