Militärpoliser sökes till insatsförband

Försvarsmakten söker militärpoliser till Livgardets insatsförband, 15. MP-kompaniet. Utbildningen börjar i januari och insatsen ska genomföras under 2010.

Anställningen som militärpolis erbjuder möjligheter till att praktiskt arbeta med polisiära uppgifter inom Försvarsmakten både nationellt och internationellt. Foto: Försvarets Bildbyrå
Idag tjänstgör militärpoliser i NATO:s missioner i Kosovo, Afghanistan samt i EU:s insats.
Idag tjänstgör militärpoliser i NATO:s missioner i Kosovo, Afghanistan samt i EU:s insats. Foto: Försvarets Bildbyrå

Livgardet är så kallat funktionsansvariga för militärpolistjänsten. Det innebär bland annat att förbandet driver utbildning och utveckling av MP-tjänsten, samt att de har bemanningsansvar för militärpolisbefattningar i utlandsstyrkan. Livgardets insatsförband som ska försörja Försvarsmaktens insatser med militärpoliser, i närtid, heter 15. MP-kompaniet.

I och med omstruktureringen av Försvarsmakten, från ett värnpliktsförsvar till ett yrkes- och kontraktsförsvar, söker Livgardet nu soldater som är villiga att utbilda sig vidare och genomföra insats.
– Vi vänder oss till dem som har gjort grundutbildning som militärpoliser och som kan utbildas i närtid. Alla får en kompletterande utbildning mellan den 11 januari och 26 mars nästa år. Om man klarar utbildningen åker man ut i någon av Försvarsmaktens internationella insatser som militärpolis, säger Jonas Bodin, chef för 15. MP-kompaniet.
Idag tjänstgör militärpoliser i NATO:s missioner i Kosovo, Afghanistan samt i EU:s insats i Adenviken.

– Vi har haft anställda kompanier på det här sättet även tidigare och viss personal har tjänstgjort i flera insatsområden, säger Jonas Bodin.
Det snabbt uppkomna behovet just nu beror på att Livgardet fått uppgiften av Högkvarteret att genomföra gemensam utbildning av alla militärpoliser som skall tjänstgöra i Försvarsmaktens internationella insatser under 2010.

Om kompaniet får uppgiften att tillsvidareanställa soldater (idag är det bara kontraktsanställning), erbjuds soldaterna eventuellt tillsvidareanställning i Försvarsmakten efter genomförd insats. Anställningen som militärpolis erbjuder möjligheter till att praktiskt arbeta med polisiära uppgifter inom Försvarsmakten både nationellt och internationellt.

Intresserade ombeds sända sin intresseanmälan, tillsammans med uppgift om militärt vitsord och eventuellt militärt förarbevis till nedanstående adress. Vi vill ha din intresseanmälan senast den 25 november 2009.

15MPkomp-lg@mil.se

Du som är intresserad kommer i ett senare skede att få mer information angående villkor, avtal och lön.