Mästarmöte i skytte

Redan under insatsens första vecka ställdes den svenska kontingenten upp för att prövas i precisionsskytte mot andra länders skyttar. Tävlingen avgjordes med pistol samt automatkarbin i stående samt liggande skjutställning. Svenskarna representerades av andra sökgruppen i skyttekompaniet.

Svenskarna kastades direkt in i hetluften i skyttetävlingen och gjorde bra ifrån sig med en sjätte plats. Foto: Simon Månsson/Försvarsmakten
Att dela kunskaper och erfarenheter är en viktig del i de multinationella tävlingarna.
Att dela kunskaper och erfarenheter är en viktig del i de multinationella tävlingarna. Foto: Simon Månsson/Försvarsmakten
Att dela kunskaper och erfarenheter är en viktig del i de multinationella tävlingarna. Foto: Simon Månsson/Försvarsmakten

Mästerskapet arrangerades av Stridsgrupp Center, MNTF (C) på skjutbanan Razorback i närheten av Camp Victoria. Termometern höll sig strax över nollstrecket och tillsammans med en nordlig vind om ca 4-5 m/s stelnade fingrarna snabbt utanför handskarna.

Varje lands skyttar sköt med egna vapen i nationella reglementsenliga skjutställningar vilket bjöd på intressanta jämförelser under dagen. Inledningsvis var det 25 meters skjutavstånd med pistol och stående skjutställning. Efter tre provskott var det två serier om fem skott mot 10-ringad tavla för de tre skyttarna från varje land.

Till nästa disciplin ökades skjutavståndet till 100 meter och vapnet var automatkarbin. Svenskarna använder AK5 med rödpunktsikte, andra länder motsvarande AK4 med mekaniska sikten och finländarna sin Valmet stormgevär 62. Denna del av tävlingen avgjordes i två moment, stående samt liggande skjutställning och två plus två serier om fem skott. Nu var det sex skyttar från varje land som skulle bidra till det sammanlagda resultatet. Det var spännande och skyttarnas prestationer granskades skott för skott av publiken genom kikare.

Under tiden som slutresultatet räknades fram var det förbrödring och utbyte av kunskaper samt erfarenheter av respektive lands vapen och utrustning. Det är alltid nyttigt att möta kollegor som jobbar inom samma geografiska område för att skapa relationer, upplevelser och erfarenheter inför kommande samverkan.

Vinnare av tävlingen blev Finland och det svenska laget tog en sjätte respektive en åttonde plats.

– Nu har vi känt de andra nationerna på pulsen så nu vet vi vad som krävs för att vinna. För det är helt klart målet nästa gång säger Henrik Wulff, ställföreträdande kompanichef för skyttekompaniet.